مقامات محلی در ولایت جوزجان گفته اند که 6 کارمند صلیب سرخ در این ولایت کشته شده اند.

رحمت الله ترکستانی فرمانده پولیس جوزجان به خبرنامه گفته است که این 6 کارمند صلیب سرخ ساعت 12 ظهر امروز در ولسوالی قوش تپه کشته شده اند.

فرمانده پولیس جوزجان می افزاید که جنازه این 6 تن اکنون به دفتر صلیب سرخ در این ولایت تحویل داده شده است.

دفتر صلیب سرخ در افغانستان نیز کشته شدن 6 کارمند این نهاد را تایید کرده و گفته است که شش کارمند این نهاد کشته شده و 2 تن دیگرشان ناپدید شده اند.

مقامات محلی در ولایت جوزجان، گروه داعش را به دست‌داشتن در این رویداد متهم کرده است.

ولایت سرپل در شمال افغانستان با ولایت های بلخ، سرپل و فاریاب هم مرز است و با ترکمنستان نیز مرز مشترک دارد.

فرمانده پولیس جوزجان می گوید که ولسوالی قوش تپه و درزاب از ولسوالی های نا امن این ولایت هستند که گروه های تروریستی داعش و طالبان در آن مناطق فعالیت دارند.