رادها یا رادو جان یکی از دختران هندو باور افغان بود که شهرت اش حتی وارد دنیای موسیقی نیز شد.

رادها دختر دیوان نرنجنداس وزیر مالیه در کابینه ی شاه امان الله  بود. سالروز دقیق تولد این دختر هندو باور افغان  به صورت مشخص معلوم نیست. اما گفته می شود او در اواخر سلطنت عبدالرحمن خان متولد شده و در زمان حکم رانی حبیب الله خان نوجوان بوده است.

پوشش مردانه  

رادها را در میان عموم مردم به نام رادوجان می شناختند. او برخلاف بسیاری از دختران این سرزمین از آوان کودکی لباس های مردانه به تن می کرد و در محافل رسمی با این ظاهر خود در کنار پدرش حضور داشت.

بی بی رادو جان با لباس مردانه
بی بی رادو جان با لباس مردانه

رادها در جوانی نیز لباس مردانه می پوشید و با همین ظاهر زندگی خود را ادامه می داد. او در کنار پدرش مسولیت های را نیز در حوزه های اجتماعی می پذیرفت. زمانی که پدرش از مسولان درجه اول حکومتی پنداشته می شد، رادها را مسول اموارات خارج از حکومت خود ساخته بود.

گزارش شده که یکی از مسولیت های رادا، مدیریت املاک پدرش بوده است. او از باغ های پدرش نیز مراقبت می کرد و همواره با اسب به پغمان و شمال کابل می رفت.

زیبای شهر

رادها را به خاطر زیبایی اش همواره مورد ستایش قرار می دادند. او آوازه ای ویژه در میان نخبگان وقت جامعه افغانستان داشت. بر اساس برخی از روایت ها، بسیاری از پسران خانواده های حکومتی و غیرحکومتی نخبه عاشق او بودند. اما او قابل دسترس نبوده است. چرا که همواره همانند دستیار پدر خود به دربار سلطنتی شاه امان الله بیشتر وقت اش را می گذارند.

اما کسی نمی توانست سراغ او را بگیرد و به خواستگاری او برود. در درون جامعه هندو باور نیز جوانان زیادی خواهان ازدوج با او بودند اما نمی توانستند سراغ رادها را بگیرند.

bibi-rado1
بی بی رادو در مراسم‌هایی که مردها زیادتر حضور داشتند، شرکت داشت

در ترانه های کلاسیک

از رادها در شماری از ترانه های افغانستان نام گرفته شده. این ترانه ها به سبک موسیقی کلاسیک افغانستان سروده شده است. ناشناس ترانه سرای افغان ترانه ای به نام دختر دیوان و فرید زلاند ترانه سرای دیگر افغان در آهنگی به نام بی بی رادو جان، به این دختر وزیر پرداخته است.

این ترانه ها همه در وصف زیبایی و شخصیت این دختر هندوباور افغان ساخته شده اند. علاوه بر آن، در شعر افغانستان نیز می توان نامی از رادها را پیدا کرد.

چـار گرد قـلا گشـتم
پــای زیب طلا یافتم
پای زیب طلا از کیـس؟
از بی بی رادو جان اس
از بی بی رادو جان اس

و یا این که:

گل سر چوکی شیشته می کند دربار
مرا دیــوانه کرده دختر سـردار
او دختر دیـوان بی بی رادو جـان
لاله را قسم دادم که رادو را نسوزان

بی بی رادها، زمانی که دیگر موهایش کم کم سفید شده بود
بی بی رادها، زمانی که دیگر موهایش کم کم سفید شده بود

پس از شاه امان الله

بر اساس برخی از روایت ها پس از سرنگونی حکومت شاه امان الله رادها با خانواده اش به هندوستان مهاجرت کرد. پس از این تاریخ جزئیاتی زیادی در باره زندگی رادها یا رادو جان در دست نیست اما گزارش شده که او یک بار به افغانستان بازگشته و اما جوانی اش دیگر در سیما و صدای او نبوده است.

این که رادها چه وقت و با چه کسی ازدواج کرده و یا زندگی اش را چگونه پس از دربار شاه امان الله سپری کرده، اطلاعاتی در دست نیست.