نمایندگان حکومت افغانستان، شورای عالی صلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از لغو تحریم های سازمان ملل، از رهبر حزب اسلامی استقبال کردند.

محمد اکرم اخپلواک مشاور رییس جمهور، عبدالخبیر اچقون عضو شورای عالی صلح افغانستان، کریم امین نماینده حزب اسلامی و غیرت بهیر رییس کمیته سیاسی حزب اسلامی بعد از ظهر امروز با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، از این اقدام شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرده و بر تعهدات شان برای اجرای کامل توافق نامه صلح، تاکید نمودند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته اعلام کرده که نام گلبدین حکمتیار را از فهرست سیاه این سازمان خارج ساخته است. بر اساس این اعلامیه، نام آقای حکمتیار در تاریخ 20 فبروری سال 2003 وارد فهرست تحریم های سازمان ملل شده و درارایی های او نیز مسدود شده بود.

لغو تحریم های سازمان ملل بر رهبر حزب اسلامی پس از  آن صورت می گیرد که حکومت افغانستان در ماه میزان سال جاری، توافق نامه صلحی را با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رساند.

جریان امضای توافق‌نامه صلح توسط رهبران حکومت افغانستان و حزب اسلامی

خارج ساختن نام حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل، آزاد سازی زندانیان وابسته به حزب اسلامی، زمینه سازی برای بازگشت مهاجرین و تامین امنیت و مشخص نمودن مکانی برای مستقر شدن گلبدین حکمتیار از تعهدات حکومت افغانستان بوده است.

روز تاریخی برای صلح

محمد اکرم اخپلواک مشاور رییس جمهور که ریاست کمیسیون مشترک اجرایی شدن توافق نامه صلح را نیز بر عهده دارد، از خارج شدن نام حکمتیار از فهرست تحریم های سازمان ملل استقبال کرد و این روز را روزی تاریخی برای مردم افغانستان و روند صلح این کشور عنوان کرد.

او با  اشاره به تعهدات صورت گرفته در توافق نامه صلح افزود که بخش مهم توافق نامه که مربوط به برداشته شدن تحریم ها از حکمتیار بود رفع گردید و اینگونه زمینه ورود او به کابل فراهم می گردد.

مشاور رییس جمهور همچنین گفت که کار کمیته های مشترک برای اجرایی شدن دیگر مفاد توافق نامه از جمله آزادی زندانیان و ورود گلبدین حکمتیار به کابل در جریان است.

Akram khpalwak
محمد اکرم اخپلواک مشاور رییس جمهور افغانستان که ریاست کمیسیون مشترک اجرایی شدن توافق نامه صلح را نیز بر عهده دارد

توافق بین الافغانی

نمایندگان حکومت و حزب اسلامی در این کنفرانس، توافق نامه صلح با حزب اسلامی را نمونه ای خوب از توافق بین الافغانی عنوان کرده و از تعهدات دو طرف، به اجرایی شدن کامل آن خبر دادند.

اکرم اخپلواک مشاور رییس جمهور افغانستان گفت که توافق با حزب اسلامی، نمونه خوبی از توافق بین الافغانی برای دیگر گروه های مسلح است که در حال جنگ با حکومت افغانستان هستند. او از این گروه ها نیز خواست که همانند حزب اسلامی و از طریق مذاکرات بین الافغانی، به روند صلح بپیوندند و در تامین امنیت افغانستان  تلاش کنند.

کریم امین نماینده حزب اسلامی نیز، برداشته شدن تحریم ها از حکمتیار را بیان گر حمایت جامعه جهانی از مذاکرات صلح  بین افغان ها دانست و گفت که تنها راه معقول برای رسیدن به صلح در این کشور، مذاکرات مستقیم بین الافغانی و همه جریان های سیاسی است.

او گفت که حزب اسلامی اکنون و پس از امضای توافق نامه صلح در حالت آتش بس قرار دارد و به تمامی تعهدات صورت گرفته در این توافق نامه پای بند است.

کریم امین
کریم امین نماینده حزب اسلامی

عبدالخبیر اچقون عضو شورای عالی صلح افغانستان نیز از اراده دولت و حزب اسلامی حکمتیار برای اجرای کامل این  توافق نامه خبر داد و گفت که این روند نشان می دهد که افغان ها قادر به حل اختلافات شان از طریق گفتگو هستند.

آزادی زندانیان

یکی از تعهدات دیگر حکومت آزاد سازی زندانیان حزب اسلامی از زندان هاست.

محمد اکرم اخپلواک در این مورد گفت که، کار کمیسیون مشترک برای آزاد سازی زندانیان حزب اسلامی جریان دارد.

به گفته ی مشاور رییس جمهور افغانستان، فهرست زندانیان وابسته به حزب اسلامی از سوی نمایندگان این حزب به حکومت سپرده شده و کار بررسی این فهرست با توجه به شرایطی که در توافق نامه صلح ذکر شده است، ادامه دارد.

در روزهای گذشته سخن‌گویان این حزب گفته بودند که در روزهای پیش رو، بین 80 تا 100 تن از این زندانیان آزاد می شوند.

قرار است به زودی حدود صد تن از زندانیان این حزب از زندان های افغانستان آزاد شوند

تصمیم معقول شورای امنیت

غیرت بهیر رییس کمیته سیاسی حزب اسلامی، تصمیم شورای امنیت سازمان ملل را ” تصمیمی معقول” عنوان کرد و گفت که، اگر شورای امنیت سازمان ملل با برداشته شدن تحریم ها مخالفت می کرد، بیان گر این  می بود که آنها خواهان تداوم جنگ در افغانستان هستند.

او با استقبال از برداشته شدن تحریم ها از حکمتیار اطمینان داد که تمامی مفاد توافق نامه تطبیق خواهد شد چرا که هر دو طرف متعهد به اجرای کامل این توافق نامه هستند.

انحلال شاخه نظامی حزب اسلامی

نمایندگان حزب اسلامی نیز از تعهد جدی شان برای انحلال گروه های مسلح شان پس از امضای توافق نامه صلح می گویند.

امین کریم نماینده این حزب از تعهد حزب اسلامی بر عملی‌نمودن این بخش از توافق نامه صلح تاکید می کند و می گوید که بر تعهدشان مبنی بر انحلال بخش نظامی کاملا متعهد هستند.

با این که گفته شده است تعداد دقیق افراد مسلح وابسته به این حزب مشخص نیست اما قرار است در آینده، از این افراد، برای تامین امنیت افغانستان استفاده شده و در نیروهای امنیتی این کشور ادغام گردند.

hekmatyar-peace-agreement-mainpage
نماینده این حزب از تعهد حزب اسلامی بر عملی‌نمودن این بخش از توافق نامه صلح تاکید می کند و می گوید که بر تعهدشان مبنی بر انحلال بخش نظامی کاملا متعهد هستند

با این حال نماینده حزب اسلامی ابراز امیدواری کرد که دیگر جریان های سیاسی نیز برای انحلال بخش های نظامی شان اقدام نمایند.

تاکید بر عملی شدن بخش های دیگر

نماینده حزب اسلامی می گوید که رهبر این حزب پس از عملی شدن برخی تعهدات دیگر وارد کابل خواهد شد.

آزادی تعدادی از زندانیان این حزب، فراهم شدن بازگشت مهاجرین و مشخص نمودن مکان سکونت برای آنها، تامین امنیت حکمتیار و مشخص شدن محل اقامت او، از جمله مواردی خوانده شده است که قبل از آمدن حکمتیار باید اجرایی گردد.

به گفته کریم امین، این موارد نیز در دو تا سه هفته آینده عملی شده و شرایط ورود گلبدین حکمتیار فراهم خواهد شد.