مقام‌های سازمان صحی جهان در افغانستان از کاهش ویروس پولیو در این کشور خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که این نهاد به کمک نهادهای حکومتی افغانستان دستاورد خوبی در مورد محو پولیو داشته که این ویروس به گونه‌ی قابل ملاحظه‌ی در  این کشور کاهش یافته است.

مندیب راهاتی، معاون بخش پولیوی سازمان صحی جهان در افغانستان، امروز در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که در حال حاضر در مناطق محدود از افغانستان پولیو وجود دارد.

آقای راهاتی گفت که ” ساحه‌های که در افغانستان پولیو است، از ولایت به ولسوالی محدود شده و به چهار ولسوالی می‌رسد و در این ولسوالی‌ها نیز نقاط خاص آن را شامل می‌شود نه تمام ولسوالی‌ها را. کاهش این آمار نشان‌دهنده این است که ما به هدف خود برای محو پولیو در افغانستان نزدیک شده ایم.”

ولسوالی‌های برمل پکتیکا، نوزاد هلمند، شیگل کنر و شاه ولی‌کوت کندهار شامل ولسوالی‌هایی است که در سال گذشتۀ میلادی، سیزده واقعۀ مثبت پولیو در آنها ثبت شده بود.

مقامات سازمان صحی جهان می گویند که تلاش آنان برای محو پولیو در سراسر جهان 99درصد نتیجه داده است
مقامات سازمان صحی جهان می گویند که تلاش آنان برای محو پولیو در سراسر جهان 99درصد نتیجه داده است

میوند احمدزی مسوول برنامه محو پولیو در افغانستان گفت که در سال ۲۰۱۷ بیشتر از ۹ میلیون طفل زیر سن پنج سال تحت پوشش واکسن پولیو قرار خواهند گرفت؛ اما در حدود شش میلیون آن تحت تهدید فوق‌العادۀ ویروس پولیو قرار دارند.

آقای میوند تایید کرد که سال گذشته در برنامه پولیو دست‌آوردهای زیادی داشتند و این امر سبب می‌شود تا در سال جاری میلادی امیدواری‌ها برای متوقف‌ساختن گردش ویروس پولیو در افغانستان بیشتر گردد و برای رسیدن به هدف محو ویروس پولیو در این کشور نزدیک شوند.

میوند گفت که در سال جاری برای برنامه پولیو حدود ۶۰ میلیون دالر اختصاص داده شده اما در صورت ضرورت بودجه ای بیشتر  نیز از سوی نهادهای مختلف که وعده همکاری مالی داده اند، برای این برنامه فراهم می شود.

جغرافیای ناامن

درسال گذشته میلادی ۱۳ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده که همه‌ی این واقعات پولیو از مناطق ناامن گزارش داده شده است.

هرچند وزارت صحت عامه افغانستان در سال گذشته‌ی میلادی تعهد کرده بود که تا اخیر سال ۲۰۱۶ گردش ویروس پولیو را در این کشور متوقف می‌‌کند؛ اما به دلیل بی‌امنی، ادامه درگیری‌ها در برخی از مناطق و باز ماندن برخی از اطفال از واکسین پولیو آنها به این هدف شان نایل نگردیده اند.

آقای احمدزی نیز تایید نمود که با وجود دست‌آوردها در این بحش، برنامه محو پولیو در سال گذشته میلادی با چالش‌های امنیتی زیادی در برخی از مناطق نیز مواجه بوده و در شماری از مناطق آنها نتوانسته اند که به اطفال زیر سن پنج سال برسند.

او افزود که در ساحات مختلف این کشور، کمپاین‌های واکسین پولیو به دلیل جنگ و درگیری به تعویق افتیده و برخی ساحات تا اکنون تحت پوشش کامل قرار نگرفته اند.

مقامات وزارت صحت افغانستان از تطبیق نشدن برنامه پولیو در مناطق نا امن در سال پیش رو، نگران اند
مقامات وزارت صحت افغانستان از تطبیق نشدن برنامه پولیو در مناطق نا امن در سال پیش رو، نگران اند

پیش‌بینی می‌شود که در سال روان میلادی نیز ناامنی یک چالش عمده در برابر برنامه محو پولیو خواهد بود.

داکتر ملیسا کورکوم، مسوول بخش پولیو اداره یونیسیف در افغانستان گفت که واکسن پولیو حق هر کودک است و باید این واکسن کوچه به کوچه و خانه به خانه افغان‌ها ارائه گردد.
خانم کورکوم گفت که ” نباید هیچ کودکی از واکسن پولیو باز بماند و تا ما موفق شویم میزان ویروس پولیو را در افغانستان به صفر برسانیم و این کار را به کمک همه‌ی همکاران مان می‌توانیم انجام دهیم.”

از سوی هم داکتر مندیب راهاتی، معاون بخش پولیوی سازمان صحی جهان در افغانستان، می‌گوید که تلاش آنان برای محو پولیو در سراسر جهان 99 درصد نتیجه داده است.

آقای راهاتی گفت که “زمانی که این کمپاین شروع شده بود بیشتر از 400 هزار کودک در هر سال در سطح جهان به پولیو مصاب بود. وضعیت آن زمان را اگر با حالا مقایسه کنیم ما حدود 99 درصد پیش رفت داشته ایم. بخاطری که به تعداد انگشت شماری از کودکان به پولیو گرفتار اند و در افغانستان نیز این آمار صدق می‌کند.”

علی اکبر همکار این گزارش بوده است.