مدال‌های رسمی دولتی در هرکشور، به‌صورت معمول، برای قدردانی از افراد و شخصیت‌های آن اعطا می‌شود. افغانستان نیز مجموعه‌ای از مدال‌ها را دارد که از سوی رییس‌جمهور این کشور به مناسبت‌های مختلف داده می‌شود. خبرنامه در همکاری با شاه‌حسین مرتضوی معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان، به جزئیات این مدال‌ها پرداخته است.

مدال غازی محمداکبرخان

این مدال سند افتخاری با علامت مشخص است که با ارزش ترین مدال رسمی دولت افغانستان می باشد. این مدال به شخصیت های نظامی و غیرنظامی داخلی و خارجی و یا هم به نهاد های شایسته که کارکرد های مفید داشته باشد داده می شود.

جریان اعطای مدال غازی محمد اکبر خان به جنرال کمبل
جریان اعطای مدال غازی محمد اکبر خان به جنرال کمبل

علاوه بر آن به پاس تقدیر از کارکرد اشخاصی که در راه حفظ افغانستان، تامین صلح و امنیت و سایر خدمات ملکی و نظامی از خود شایستگی نشان می دهند به تشخیص رییس جمهور افغانستان مدال غازی محمد اکبرخان داده می شود.

مدال غازی محمدایوب خان

این مدال دومین سند افتخاری با ارزش پس از مدال غازی محمد اکبرخان است. این مدال به شخصیت های حقیقی و حقوقی داده می شود که در راه انفاذ شریعت اسلامی، استقلال افغانستان، حاکمیت ملی، دفاع از تمامیت ارضی، تامین وحدت ملی و توسعه اقتصاد ملی کاکردهای بارزی داشته باشند. این مدال به نام محمد ایوب خان یکی از شاهان افغانستان زده شده است.

medal10
مدال غازی محمدایوب خان

مدال غازی میرمسجدی خان

این مدال سومین مدال ارزشمند رسمی افغانستان است که به عنوان سند افتحاری با علامت مشخص طلایی اعطا می شود. مدال غازی میر مسجدی خان به پاس کارکرد های شایسته افراد نظامی داخلی و خارجی و  بازمندگان افسرانی که در راه دفاع از افغانستان خدمات بزرگ و ارزشمندی انجام می دهند، داده می شود.

medal9
مدال غازی میرمسجدی خان

مدال غازی میربچه خان

این مدال چهارمین مدال و سند افتخاری است که با علامت طلایی مشخص ساخته شده و به شخصیت های حقیقی و حقوقی که در عرصه های عملی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی خدمات شایان و ارزشمند می نمایند اهدا می گردد.

medal14
مدال غازی میربچه خان

مدال افتخاری محافظ خوب سرحدات

این مدال به منظور تقدیر از خدمات اشخاص نظامی داخلی و خارجی که جنگ آوری و شجاعت خود را در جنگ علیه نیروهای متجاوز در مرزهای افغانستان نشان دهد، رهبری موفق در جنگ و گشت زنی های مرزی و در عین  حال برای حفظ مرزهای افغانستان کوشیده باشد، اعطا می شود. به این مدال به صورت رسمی ( د سرحدونو شه ساتلو په خاطر ) مدال گفته می شود.

medal5
اعطای مدال افتخاری محافظت خوب از سرحدات افغانستان توسط رییس جمهور قبلی این کشور به شماری از سربازان ارتش

مدال آموزش خوب خدمات

این سند افتخاری با علامت مشخص مدال رسمی دولتی است که برای تقدیر از خدمات نظامی داخلی وخارجی، منسوبین نظامی داده می شود که در عرصه های سیاسی، جنگی و سایر خدمات در بخش های نظامی موفقیت های چشم گیری داشته باشند.

مدال بریال درجه اول

این سند افتخاری با علامت مشخص است که به افراد نظامی به منظور تقدیر از خدمات بارز آنان در اموری که شامل موارد زیر می شود اهدا می گردد.

medal6
جریان اعطای مدال بریال درجه اول به یکی از فرماندهان نیروهای آمریکایی در افغانستان، توسط رییس جمهور غنی

اعطای این مدال به فارغان ممتاز موسسات تحصیلات عالی نظامی که به درجات علمی ماستر علوم، داکتر علوم و ارکان جنگ موفق می شوند؛ به معلمان و استادان نظامی و منسوبان نظامی که به تالیف و ترجمه کتب و منابع علمی درسی موفق شده اند؛ به شخصیت های نظامی که حین بازی حرب یا طرح وسایل نظامی، نظریات و پیشنهادات موثر ارائه نموده و منتج به نتیجه های مثبت عالی شود.

مدال بریال درجه دوم

این مدال برای تقدیر از خدمات بارز نظامیانی اعطا می شود که فارغان ممتاز دانشکده ها، موسسه ها و مرکزهای تعلیمی نظامی، افسران و خرد ضابطان مکتبی و محصلان نظامی باشند و در امر آموختن فن نظامی در موسسات تعلیمی ممتاز فارغ شوند.

در عین حال، مدال فوق به فرماندهان و استادان موسسه های تعلیمی نظامی که متعلمان، محصلان وآن عده از محصلان که درجریان تمام دوره تحصیل و آموزش شان، با نمره عالی فارغ شوند داده می شود. همزمان با آن برای منسوبان نظامی که در انجام وظایف محول شده کامیابی های چشم گیری داشته باشند، اعطا می گردد.

medal4
جریان اعطای مدال مدال بریال درجه دوم به یکی از فرماندهان نیروهای خارجی در افغانستان

مدال دولتی غازی ملا مشک عالم

این سند افتخاری با علامت مشخص برای تقدیر از خدمات بارز اشخاص ملکی که در راه حفظ افغانستان، تامین صلح و امنیت و سایر خدمات غیرنظامی که در جهت توسعه صنایع، زراعت، تجارت و عرصه های فرهنگ، ادبیات، هنر، مسائل علمی -تحقیقی موفقیت های چشم گیر داشته باشند، اهدا می شود. در عین حال، برای تقدیر از خدمات بارز علما و روحانیون افغان نیز مدال دولتی ملا مشک عالم داده می شود.

مدال دولتی ملالی

این سند افتخاری با علامت مشخص است که برای تقدیر به بانوان ملکی و نظامی شجاع داخلی و خارجی که کارکردهای مفید در راه حفظ افغانستان، تامین صلح و امنیت و سایر خدمات ملکی و نظامی چشم گیر داشته باشند اهدا می گردد.

medal
مدال دولتی ملالی

مدال ستاره طلایی قهرمان جمهوری اسلامی افغانستان

این مدال از طلا ساخته شده و سند افتخاری با ارزشی رسمی دولت افغانستان است که به افراد شایسته که نوآوری یا کارکرد های مفید و خدمات فوق العاده انجام داده باشند اهدا می شود. در کنار آن شهروند افغانستان که برای بار اول این لقب را گرفته باشد، تقدیرنامه افتخاری ریاست جمهوری و امتیازات پولی مبلغ 15000 افغانی و در صورتی که برای بار دوم، مدال ستاره طلایی گرفته باشد، تقدیرنامه ریاست جمهوری و امتیازات پولی مبلغ 30000 افغانی، را نیز بدست می آورند.

صدیقه رحیمی، علی شهیر و علی اکبر همکاران این گزارش بوده اند.