باراک اوباما روزهای پایانی خود را به عنوان رییس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید، سپری می‌کند. از بهترین لحظه‌های او در این مدت در کاخ سفید با زن‌اش میشل اوباما رقم خورده است. زنی که آقای اوباما به شدت برایش احترام می‌گذارد و او را دوست دارد. میشل اوباما در تناسب با ملینیا ترامپ، زن رییس‌جمهور منتخب آمریکا اشتباهات کم‌تری داشته و سوژه‌ی رسانه‌های آمریکایی نبوده است.

به این جهت، خبرنامه به لحظات با همی این دو زن و شوهر آمریکایی در جریان حضور شان در کاخ سفید نگرسته و عکس‌های از آن‌ها را انتخاب کرده است.

ObamaandMishelle (1)

ObamaandMishelle (2)

ObamaandMishelle (3)

ObamaandMishelle (4)

ObamaandMishelle (5)

ObamaandMishelle (6)

ObamaandMishelle (7)

ObamaandMishelle (8)

ObamaandMishelle (9)

ObamaandMishelle (10)

ObamaandMishelle (11)

ObamaandMishelle (12)

ObamaandMishelle (13)

ObamaandMishelle (14)

ObamaandMishelle (15)

ObamaandMishelle (16)

ObamaandMishelle (17)

ObamaandMishelle (18)

ObamaandMishelle (19)

ObamaandMishelle (20)

ObamaandMishelle (21)

ObamaandMishelle (22)

ObamaandMishelle (23)

ObamaandMishelle (24)

ObamaandMishelle (25)

ObamaandMishelle (26)

ObamaandMishelle (27)

ObamaandMishelle (29)

ObamaandMishelle (30)