نی یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در یک اعلامیه‌ی در واکنش به مصوبه مجلس نمایندگان افغانستان در رابطه با به‌کارگیری واژه “شهید” برای جان‌باختگان نیروهای امنیتی، گفته است که همه‌ی قربانیان نیروهای امنیتی شهید اند، اما دولت افغانستان باید با بکار‌گیری چنین ادبیات از سوی خبرنگاران، امنیت و مصوونیت بیشتر آنان و رسانه‌های افغانستان را تضمین کند.

در اعلامیه‌ی این نهاد آمده است که ” بدون شک این اقدام دولت افغانستان تاثیرات ژرفی را در بالا بردن روحیه‌ی سربازان اردوی ملی و سایر قوتهای امنیتی دولت خواهد گذاشت. دولت، مردم و رسانه ها پس از نوشیدن جام شهادت هر سرباز از آنان با اعزاز واکرام یاد میکنند.”

نی یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در این اعلامیه تاکید کرده است که باید دولت افغانستان در کنار تصویب مصوبه‌ها به فکر پیامد‌های آن نیز باشد.

مجیب خلوت‌گر، رییس حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان
مجیب خلوت‌گر، رییس حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان

این نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان نوشته است که “آنچه برای ما مهم است این که دولت افغانستان باید درین ارتباط مصوونیت و امنیت خبرنگاران و رسانه های خصوصی را نیز مد نظر داشته باشد و نگذارد تا مخالفین آنها خبرنگاران را بخاطر استفاده از این‌گونه ادبیات مورد هدف قرار بدهند وازیشان قربانی بگیرند.”

مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه‌ی روز دوشنبه این هفته، مصوبه اتلاق کلمه‌ی شهید را به جان‌باختگان نیروهای امنیتی افغانستان به اتفاق آرا تصویب کرد.

مجلس نمایندگان
مجلس نمایندگان افغانستان مصوبه اتلاق واژه‌ی شهید را برای جان باختگان نیروهای امنیتی در نشست روز دوشنبه‌ی این هفته تایید کرد

بر اساس این طرح، رسانه‌های دولتی و خصوصی افغانستان مکلف اند که به جان‌باختگان نیروهای امنیتی که در میدان‌های جنگ در مقابل دشمنان افغانستان جان می‌دهند، “شهید” خطاب کنند.