پرزدنت اوباما چهار روز دیگر از قدرت کنار می‌رود. او هشت سال، به عنوان مقام اول آمریکا خدمت کرد و در این دوران کارکردهای متفاوتی از خود برجای گذاشته است.
یکی از ویژگی‌های جدی و موردتوجه آقای اوباما حضور او در میان مردم و نزدیکی او با کودکان بود. در جریان دیدارهای عمومی تصاویر زیادی از آقای اوباما با کودکان گرفته شده‌است. این تصاویر دیدنی او با کودکان می‌تواند الهام‌بخش باشد.

خبرنامه در این گزارش تصویری، مجموعه‌ای از بهترین تصاویر رییس‌جمهور آمریکا با کودکان را انتخاب کرده که در ادامه می‌آید.

Obama-with-kids

obama-with-kids1

obama-with-kids2

Obama-with-kids3

Obama-with-kids4

Obama-with-kids5

Obama-with-kids6

Obama-with-kids7

Obama-with-kids8

Obama-with-kids9

Obama-with-kids10

Obama-with-kids11

Obama-with-kids12

Obama-with-kids13

Obama-with-kids14

Obama-with-kids15

Obama-with-kids16

Obama-with-kids17

Obama-with-kids18

 

Obama-with-kids19

Obama-with-kids20

Obama-with-kids21

Obama-with-kids22

Obama-with-kids23

Obama-with-kids24

Obama-with-kids25

Obama-with-kids26

Obama-with-kids27

Obama-with-kids28

Obama-with-kids29

Obama-with-kids30

Obama-with-kids31

Obama-with-kids32

Obama-with-kids33

Obama-with-kids34

Obama-with-kids35

Obama-with-kids36

Obama-with-kids37

Obama-with-kids38

Obama-with-kids39

Obama-with-kids40

Obama-with-kids41

Obama-with-kids42

Obama-with-kids43

Obama-with-kids44

Obama-with-kids45

Obama-with-kids46

Obama-with-kids47

Obama-with-kids48

Obama-with-kids49

Obama-with-kids50

Obama-with-kids51

Obama-with-kids52

Obama-with-kids53

Obama-with-kids54

Obama-with-kids55

Obama-with-kids56

Obama-with-kids57

Obama-with-kids58

Obama-with-kids59

Obama-with-kids60

Obama-with-kids61

Obama-with-kids62

Obama-with-kids63

Obama-with-kids64

Obama-with-kids65

Obama-with-kids66

Obama-with-kids67

Obama-with-kids68

Obama-with-kids69

Obama-with-kids70

Obama-with-kids71

Obama-with-kids72

Obama-with-kids73

Obama-with-kids74

Obama-with-kids75

Obama-with-kids76

Obama-with-kids77