مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه‌ی عمومی امروز دوشنبه‌اش بودجه مالی سال 1396 را با اکثریت آرا تصویب کرد.

طرح ابتدایی این بودجه در اول ماه جاری خورشیدی به پارلمان ارایه شد، اما به دلیل آنچه که نمایندگان مردم افغانستان آن را عدم توازن در تقسیم آن دانستند، رد شد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان پیش از این گفته بود که بودجه مالی سال آینده خورشیدی پیش از رخصتی زمستانی اعضای پارلمان به نمایندگان مجلس ارایه خواهد شد.

بودجه عادی مالی سال ۱۳۹۶ خورشیدی افغانستان، مبلغ ۲۸۷.۳ میلیارد افغانی (۴.۱ میلیارد دالر) تخمین شده که حدود ۲۱.۴ درصد تولیدات ناخالص داخلی را در سال مالی ۹۶ تشکیل خواهد داد. این بودجه به اندازه ۱۵.۸ میلیارد افغانی (۵.۵ درصد) به تناسب بودجه‌ی عادی سال مالی گذشته کاهش یافته است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در پارلمان این کشور
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در پارلمان این کشور

در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ میلیارد افغانی (حدود ۳۱۵ میلیون دالر) کسر بودجه پیش بینی شده و از مجموع بودجه، ۱۵۱ میلیارد افغانی (حدود ۲.۱ میلیارد دالر) آن از منابع داخلی و مبلغ ۲۹۲ میلیارد افغانی (حدود ۴.۱ میلیارد دالر) آن از منابع خارجی تمویل خواهد شد.

کاهش در حوزه امنیت

 در مسوده بودجه سال ۹۶، بودجه عادی مالی بر اساس سکتورها، مبلغ بودجه در بخش‌های امنیت، حکومت‌داری خوب، بخش زیربنا و منابع طبیعی و هم‌‎چنان سکتور خصوصی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در مقابل در بخش‌های معارف، صحت، زراعت و بخش مزد و معاشات افزوده شده است.

afghan-army1
در بودجه‌ی مالی سال 1396 هزینه‌ی بخش امنیتی نسبت به سال گذشته کمتر در نظر گرفته شده است

بودجه عادی مالی سال ۹۵ در سکتور امنیت، ۱۹۰۳۸۱۴۵۷.۲ افغانی بوده است که این رقم در بودجه سال ۹۶ حدود ۱۵٫۶ درصد کاهش یافته است و به ۱۶۴۶۶۴۰۷۰.۰ افغانی تقلیل یافته است.

به همین سان در بخش بودجه حکومت‌داری خوب در سال ۹۶، حدود ۴.۹ درصد و در بخش زیربنا و منابع طبیعی ۱۷.۸ درصد کاهش یافته است.

در مقابل در بخش‌های معارف، ۶.۶ درصد، صحت ۴.۹ درصد، زراعت ۹.۶ درصد، و در بخش معاشات ۲.۳ درصد افزایش داشته است.