بر اساس تصمیم رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان، عضویت عبدالحکیم مجاهد در شورای عالی صلح این کشور لغو شده است.

مجیب الرحمان رحیمی سخن گوی ریاست اجرایی در صفحه فیس بوک خود این خبر را منتشر کرده و گفته است که آقای مجاهد دیگر نمی تواند عضویت این شورا را داشته باشد.

او در جمله ای کوتاه گفته است “بر اساس فیصله و تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی، آقای عبدالحکیم مجاهد در پی سخنان غیرمسوولانه و توهین آمیز، دیگر نمی تواند به عنوان عضو شورای عالی صلح فعالیت نماید.”

RAHIMI

آقای مجاهد که عضویت شورای عالی صلح افغانستان را دارد، در روزهای گذشته سخنان جنجال برانگیزی گفته بود که واکنش های تند مقامات این کشور را در پی داشت. او طالبان را فرشتگان صلح، احمد شاه مسعود را بغاوتگر و برهان الدین ربانی را  عامل نابسامانی های افغانستان عنوان کرده بود.

ارگ ریاست جمهوری در واکنشی تند، گفته بود به هیچ فردی اجازه نمی دهد که با استفاده از آزادی بیان، به قاتلان مردم این کشور، فرشتگان صلح خطاب کند.

رییس جمهور افغانستان همچنین توهین به رهبران و شخصیت های ملی این کشور را، قابل قبول ندانسته و از پی گیری این قضیه ” با دقت و جدیت تمام” خبر داده و گفته بود که در ” چوکات قانون علیه آن اقدام خواهد کرد.”

حکیم مجاهد گفته
عبدالحکیم مجاهد طالبان را فرشتگان صلح خوانده بود

پیش از آن نیز، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، آقای مجاهد را مزدور بیگانه خوانده و گفته بود، قبل از رفتن به مصاف دشمن در خطوط نبرد، ابتدا نیاز است که دشمنان از درون نظام تصفیه شوند.

آقای نور هشداد داده بود که اگر رییس جمهور افغانستان در مورد دستگیری آقای مجاهد اقدامی نکند، مردم خودشان اقدام کرده و پاسخ دندان شکنی به این عضو شورای صلح خواهند داد.

سرپرست ولایت بلخ، جای این عضو شورای عالی صلح را پشت میله های زندان دانسته و گفته بود “وقتى یک عضو یک نهاد مهم براى صلح، آنانى را که هر روز مردم بیگناه ما را به خاک و خون می نشاند، فرشته هاى صلح می نامد و به شهید صلح و قهرمان ملى کشور، بى حرمتى می کند، باید جایگاهش پشت میله هاى زندان باشد نه مقام اعزازى.”

عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ
عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ