شکایت شهروندان افغانستان به‌خصوص شهروندان پایتخت این کشور از بی برقی، همه‌ ساله با فرا رسیدن فصل زمستان بلند می‌شود.

دو روز پیش شماری از فعالان مدنی در یک گردهم‌آیی در پارک شهر نو کابل، به توزیع غیرعادلانه برق و افزایش هزینه برق مصرفی‌شان اعتراض کردند.

از سوی هم شماری از باشندگان کابل می‌گویند که آنان در این روزها در 24 ساعت، بیش از دو الی سه ساعت، برق ندارند.

محمد حسن امیری، باشنده ناحیه‌ی سیزدهم کابل به خبرنامه گفت که “شرکت برشنا برای وزیران و زورمندان که حتی پول چندین ماه اش را هم تحویل نداده اند، برای 24 ساعت برق می‌دهد؛ اما ما مردم غریب در یک شبانه روز بیش از دو و سه ساعت برق نداریم.”

70 درصد برق افغانستان وارداتی می‌باشد که از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان به این کشور می‌آید
70 درصد برق افغانستان وارداتی می‌باشد که از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان به این کشور می‌آید

خیلی‌های دیگر نیز مانند حسن امیری، از آنچه بی عدالتی شرکت برشنا در امر توزیع برق می‌دانند، شکایت دارند. اکثر مردم شهر کابل، از طرف روز برای چند ساعتی برق دارند و در شب که همه نیاز به برق دارند، از این نعمت محروم اند. در حالی که می‌گویند، پول صرفیه برق، مثل زمان‌های که برق داشتند بر آنها حواله است.

در مقابل، وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید که با توجه به افزایش مشترکین، افزایش مصرف و عدم رعایت صرفه‌جویی در زمستان، نوبتی شدن خدمات برق در این فصل افزایش می‌یابد.

آقای توحید به خبرنامه گفت که “برق افغانستان در زمستان دو مشکل دارد، یکی اصراف و زیاد مصرفی برق در زمستان و دوم کمبود برق در روز های زمستان است.”

به گفته‌ی مسوولان شرکت برشنا، ظرفیت انتقال لین‌های که برق وارداتی افغانستان را از تاجیکستان و ازبکستان به این کشور انتقال می‌دهد، 300 میگاوات می‌باشد. آنان می‌افزاید که در صورت استفاده زیاد از برق در زمستان، بالای این لین‌ها که ظرفیت کمی دارد، فشار می‌آید و آنان مجبور اند که برق را نوبتی کنند.

اخیرا تاجیکستان 30 میگاوات برق را به افغانستان کمک کرده است
اخیرا تاجیکستان 30 میگاوات برق را به افغانستان کمک کرده است

کمک 30 میگاوات برق تاجیکستان

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که در روزهای اخیر، مشکلات برق کابل نسبت به روزهای اول زمستان کمتر شده است، یکی بخاطر این که با سرد شدن هوا، تعدادی زیادی از شهروندان کابل بخاری‌های برقی شان را تبدیل به بخاری‌های چوبی و ذغالی کرده اند. از سوی دیگر تاجیکستان برق صادراتی اش را به افغانستان از 30 میگاوات به 60 میگاوات افزایش داده است.

در کنار ازدیاد برق از سوی تاجیکستان، مسوولان برشنا می‌گویند که آنان در روز‌های زمستان در حدود 5 ساعت برق حرارتی نیز روشن می‌کنند.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا به خبرنامه گفت که در هر کیلووات برق حرارتی برای این شرکت در حدود 29 تا 30 افغانی هزینه بر می‌دارد که در کل در یک شبانه روز به ارزش 70 الی 100 هزار دالر هزینه‌ی تولید برق حرارتی می‌شود.

او گفت که این مشکلات تا پایان سال 2018 با آمدن لین جدید برق 500 کیلوولت از ازبکستان حل می‌شود، زیرا ظرفیت انتقال برق بلند خواهد رفت و مشکلات برق در زمستان به نوعی حل خواهد شد.

به گفته‌ی مسوولان شرکت برشنا ظرفیت انتقال لین فعلی برق افغانستان 300 کیلوولت است که در زمستان این ظرفیت پاسخگوی مصرف زیاد برق شهروندان نیست

مصرف زیاد در زمستان

به گفته‌ی مسوولان شرکت برشنا، مصرف حد اعظمی برق کابل در روزهای تابستان، تا 338 میگاوات برق می‌رسد که از آن‌جمله 300 میگاوات آن را برق وارداتی تشکیل می‌دهد و در حدود 38 میگاوات دیگر آن از مجموع 88 میگاوات برق، از بند نغلو و سروبی می‌باشد.

اما در فصل زمستان کابل به بیش از 500 میگاوات برق نیاز دارد. آقای توحیدی به خبرنامه گفت که “کابل در فصل زمستان به 530 میگاوات برق لازم دارد که در حال حاضر 300 میگاوات برق آن از از بکستان می‌آید، 70 میگاوات، برق حرارتی روشن می‌شود و 40 میگاوات برق دیگر از بند نغلو می‌آید که  در کنار این‌ها ما به 120 میگاوات برق دیگر نیاز داریم تا کابل مثل روزهای تابستان برق داشته باشد .”