محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، تجلیل از خانواده های شهدای نیروهای امنیتی افغانستان را از اولویت های حکومت این کشور دانست.

محمد اشرف غنی در مراسمی که امروز( 20 جدی)، به همین مناسبت در وزارت دفاع ملی افغانستان برگزار شده بود گفت ” خانواده شهدا هرگز از خانواده نیروهای امنیتی این کشور جدا نخواهند بود.

او خانواده شهدای ارتش را افتخار ملت افغانستان دانست و بر حمایت و تقدیر از آنان تاکید کرد.

توزیع آپارتمان

رییس جمهور اشرف غنی در این مراسم، کلید 14 باب آپارتمان را به خانواده شهدای ارتش توزیع کرد.

رییس جمهور گفت ” این تعهد من است که در برنامه خانه سازی در 3 سال آینده، خانواده شهدای نیروهای امنیتی افغانستان در اولویت هستند.”

رییس جمهور غنی
رییس جمهور غنی کلید 14 باب آپارتمان را به خانواده شهدای ارتش توزیع کرد

او توزیع این 14 آپارتمان را، بخش اول از این برنامه بزرگ دانست که در جهت تجلیل از خانواده های شهدای نیروهای امنیتی صورت می گیرد.

کاهش تلفات

ریس جمهور افغانستان با اشاره به میزان تلفات به نیروهای امنیتی، اقداماتی در جهت کاهش تلفات در این نیروها را ضروری دانست.

او تجهیز کامل و کافی نیروهای امنیتی را یکی از راه های جلوگیری از تلفات بیشتر دانست و گفت، در زمینه تجهیز و حمایت نیروهای امنیتی، هیچ گونه غفلت و کم کاری پذیرفتنی نیست.

ارتش حرفه ای

رییس جمهور افغانستان بر دور بودن ارتش از گرایش های قومی و زبانی تاکید کرد و گفت که افغانستان تنها ارتش مسلکی و ملی نیاز دارد.

رییس جمهور افغانستان در این مراسم
رییس جمهور افغانستان در این مراسم گفت که سربازان، از هر کجا و از هر قومی که باشند، سرباز افغانستان هستند / عکس: رسانه‌های اجتماعی

محمد اشرف غنی می گوید که سربازان، از هر کجا و از هر قومی که باشند، سرباز افغانستان هستند و همگی آماده ی خدمت و دفاع از این وطن هستند.

پیام به دشمن

رییس جمهور افغانستان در میان سربازان ارتش این کشور، به دشمنان این کشور هشدار داد که دست از حمله به افغانستان بردارند و اشتباهات گذشته شان را تکرار نکنند.

او گفت “پیام من به دشمن واضح است. دو سال پیش محاسبه غلط کردید. پارسال هم محاسبه تان غلط بود. پس این محاسبه غلط تان را تکرار نکنین. اگر نیت و هدف شوم برای ما داشته باشید، این خاک، گورتان خواهد شد.”

85 بورسیه تحصیلی

عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان، گفت که در سال 95 خورشیدی، 85 بورسیه تحصیلی برای فرزندان شهدا و معلولین ارتش، برای تحصیل در یکی از دانشگاه های خصوصی داده شده است.

عبدالله حبیبی، وزیر دفاع افغانستان / عکس: دی پی اِ
عبدالله حبیبی، وزیر دفاع افغانستان / عکس: دی پی اِ

وزیر دفاع افغانستان فراهم نمودن زمینه تحصیل برای فرزندان شهدا را بسیار مهم دانست و گفت که بزودی برنامه فرستادن 240 تن دیگر برای تحصیل در دانشگاه های هندوستان تکمیل خواهد شد.

حمایت بی سابقه از خانواده شهدا

قدم شاه شهیم رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان گفت که با حمایت و تاکید رییس جمهور، ارجگذاری به خانواده شهدا و معلولین در تاریخ این کشور بی سابقه است.

آقای شهیم گفت امیدواریم با وجود نیروهای امنیتی شجاع افغانستان، این کشور به صلحی برسد که مردم شایسته ی آن هستند.