حکومت افغانستان قرارداد طرح، دیزاین، نصب و فعال‌سازی فابریکه‌ی تولیدی صنعت ساختمانی پیش‌ساخت را با یک شرکت ساختمانی ترکی، به نام «ویفا» به امضا رسانید.

سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی افغانستان در برنامه امضای این قرارداد گفت، قرار است بالای این پروژه حدود 11.4 میلیون دالر سرمایه‌گذاری شود.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان، تاکید کرد که پیش از این اگر اعمار یک مکتب ۱۰ تا ۱۲ ماه را در بر می‎گرفت، با استفاده از صنعت ساختمانی پیش‌ساخت، یک مکتب بین دو تا چهار هفته به پایه‌ی اکمال خواهد رسید.

امضای این قرارداد در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با جضور رییس جموری این کشور به امضا رسید
امضای این قرارداد در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با جضور رییس جموری این کشور به امضا رسید

به گفته‌ی مقام‌های وزارت شهر سازی افغانستان قرار است تا ۱۲ ماه دیگر این کارخانه به بهره برداری سپرده شود و در نظر است با تولیدات این کارخانه، حدود 21 درصد کاهش در قیمت احداث تعمیرات رونما شود.

وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان افزود: “در حال حاضر قیمت هر متر مربع ساخت تعمیرات، حدود ۳۵۰ دالر تمام می‌شود؛ ولی با استفاده از مواد پیش ساخت تولید افغانستان، به ۲۷۴ دالر کاهش خواهد یافت.”

آقای نادری می‌گوید که با شروع فعالیت های این کارخانه، 33 درصد کارهای ساخت و ساز در افغانستان سریع می‌شود
آقای نادری می‌گوید که با شروع فعالیت های این کارخانه، 33 درصد کارهای ساخت و ساز در افغانستان سریع می‌شود

به گفته‌ی آقای نادری با احداث این فابریکه، افغانستان می‌تواند سالانه حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب، مواد پیش ساخت را برای اعمار مکاتب، شفاخانه‌ها، دانشگاه‌‌ها، مسکن قابل استطاعت وسایر تاسیسات عام‌المنفعه تولید کند.

قرار است، کارخانه‌ی صنعت ساختمانی پیش‌ساخت، با داشتن ۳۷ پایه ماشین‌‌های مدرن، اجزای مختلف یک ساختمان را تولید کند.

ارهان گونر رئیس شرکت بین‎المللی ساختمانی ویفا در برنامه امضای این قرارداد در کابل، تعهد سپرد که شرکت او با معیارهای لازم کارهای شان را انجام خواهد داد. به گفته‌ی آقای گونر، شرکت آنان در 100 کشور جهان در بخش صنعت ساختمانی پیش‌ساخت، بیش از 20 سال تجربه کاری دارد.

این قرارداد بایکی از شرکت‌های ترکی موسوم به ویفا امضا شد
این قرارداد بایکی از شرکت‌های ترکی موسوم به ویفا امضا شد

حکومت افغانستان هدف از ایجاد کارخانه صنعت ساختمانی پیش‌ساخت را، فعال کردن مجدد یک تصدی غیرفعال، با امکانات مدرن و معیاری، انکشاف و مدرنیزه سازی صنعت ساختمانی، تسریع روند عملی ساخت و ساز، بلند بردن کیفیت مواد ساختمانی، کاهش قیمت مسکن و ایجاد فضای اشتغال می‌خوانند.

علی اکبر همکار این گزارش بوده است.