ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تعلیق شدن وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی افغانستان خبر می دهد.

شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنامه گفت که “بررسی هیاتی که در وزارت مخابرات افغانستان انجام شده است، اکنون به‌خاطر تامین فضای شفافیت و بی طرفی در کار هیات تحقیق در این وزارت، تا تکمیل شدن تحقیقات وظیفه آقای وحیدی به حالت تعلیق در آمده است.”

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که حکم تعلیق امروز دوشنبه صادر شده است.

razaq-wahidi
آقای وحیدی از جمله وزیرانی است که چندی پیش توسط مجلس نمایندگان افغانستان نیز سلب صلاحیت شده بود

آقای وحیدی متهم است که در برخی از قراردادهای این وزارت مداخله کرده و احتمالاً در فساد مالی نیز دست دارد. ظاهراً در نتیجه تحقیق این هیات، برخی موارد مشکوک جدی گزارش شده و دلیل تعلیق وظیفه آقای وحیدی نیز، همین موارد مبهم و شک بر انگیر گفته شده است.

آقای وحیدی از افراد وابسته به محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان است و از سوی آقای محقق به عنوان وزیر مخابرات معرفی شده بود.

پیش از این ریاست جمهوری وظیفه مرتضی رحیمی معین تامیناتی وزارت داخله را نیز تعلیق کرده بود.

مرتضی رحیمی
آقای رحمیی نیز از افراد محمد محقق معاون ریاست اجرایی به شمار می‌رود / عکس: رسانه‌های اجتماعی

آقای رحیمی نیز از افراد محمد محقق معاون ریاست اجرایی می باشد که به نمایندگی از هزاره های افغانستان در قدرت سهیم است.