مرد بی خانمان اروپایی ملقب به “کثیف ترین مرد اروپا” که همه‌ی دار و ندارش را سوختانده و در بین خاکستر ها می خوابید در یکی از خانه‌های متروکه که در آن زندگی می کرد، درگذشت.

لودویک دولزال 60 ساله بیماری روانی داشت که باعث شد او تمام دارایی اش را به آتش بکشاند و روی خاکستر بخوابد.

او در یک مزرعه‌ی متروکه در روستای سکریوانی در جمهوری چک زندگی می کرد.

dirtiest-man-in-europe2
لودویک دولزال 60 ساله بیماری روانی داشت

او تایر، پلاستیک و چیزهای زیاد دیگر به شمول تمام دارایی اش را سوختاند و خاکسترها را بر سر و روی خود مالیده و بر آن می خوابید.

این خاکسترها که تمام بدن او به جز سفیدی چشم هایش را به طور کامل سیاه کرده بود، به او لقب کثیف ترین مرد در اروپا را داد.

هرچند که آتش زنی‌های او نه به خودش و نه به هیچ کس دیگری آسیب می رسانید اما آتش نشانی ها برای خاموش کردن آتشی که او می زد اکثرا خواسته می شدند.

dirtiest-man-in-europe1
او در بین خاکستر می‌خوابید

آقای دولزال در سال های آخر زندگی خود تحت حمایت دولتی قارر داشت. اما این حمایت هرگز نقدی انجام نمی شد زیرا ترس این که او پول را نیز آتش می زند، وجود داشت. در عوض پول های او توسط شهردار روستا که هر روز به او غذا می داد مراقبت می شد.

شهردار به کارکنان بهداشتی محلی، برای معاینه‌ی دولزال تماس گرفت اما آن‌ها پس از رسیدن به مخروبه های این خانه جسد آقای دولزال را یافتند.

سخنگوی پولیس لینکا بوریسکووا گفت که برای اعلام علت مرگ او یک کالبد شکافی برگزار می شود اما گفت که هیچ شرایط مشکوکی وجود نداشته است.

dirtiest-man-in-europe
دولزال پیش از این در مصاحبه‌ای با فلم سازان گفته بود که پدر و مادرش درگذشته اند و هشت برادر و خواهر دارد که ارتباطی با آن ها ندارد

در سال 2012 آقای دولزال در مصاحبه‌ای با فلم سازان گفته بود که او اولین بار در این خانه‌ی متروکه برای تجلیل از آزادی یکی از بستگان اش از زندان آمده بود.

او گفته بود که پدر و مادرش درگذشته اند و هشت برادر و خواهر دارد که ارتباطی با آن ها ندارد.