تصور کنید؛ قصد سفر دارید و در هواپیمایی بلند می‌شوید، تا به مقصد بروید، همین که به چوکی می نشینید، احساس می‌کنید که یکی در کنار تان آیینه‌ای گذاشته تا خودتان را در آن ببینید ?

داستان این سه مرد این گونه است. نیتن اسنکهیپس در یکی از سفرهایش به مردی که فوق‌العاده شباهت با او دارد بر می‌خورد. نیتن برای تجلیل از این صحنه‌ی غیر مترقبه با هم‌شکل خود سلفی می‌گیرد و در صفحه‌ی تویترش می‌گذارند. آن سلفی و داستان جالب آنان، به یک‌باره در تویتر غوغا برپا کرد.

مدت زیادی از این داستان نمی‌گذرد که در رفت و برگشت تویتری، یک فرد دیگر متوجه آن دو هم‌شکل خودش می‌شود. این یکی نیز از خودش سلفی می‌گیرد و به عنوان فرد سومی وارد این داستان می‌شود. این بار اما داستان جالب‌تر می‌گردد.

فرد سومی هم‌شکل‌تر آنان است ?

فرضیه انترنت، که جهان را به ده‌کده‌ی کوچک مبدل کرده است، را این اتفاقات ثابت می‌کند. به خصوص با آمدن رسانه‌های اجتماعی، این ده‌کده تبدیل به یک قلعه‌ی کوچک خانوادگی شده است. پیش از این نیز دو دختر از کشورهای مختلف هم‌دیگر شان را از طریق همین رسانه‌های اجتماعی، پیدا کرده بودند که فوق العاده با هم شبیه بودند.

دوقلوهای بیگانه از دو کشور متفاوت اروپایی
دوقلوهای بیگانه از دو کشور متفاوت اروپایی / عکس: رسانه‌های اجتماعی