پارلمان افغانستان، در نشست امروز چهارشنبه اش، طرح بودجه‌ی سال مالی 1396 خورشیدی را به دلیل آنچه آنان عدم توازن بودجه می‌خوانند، رد کردند.

پیش از این مسوولان کمیسیون بودجه پارلمان افغانستان گفته بودند که مسوده اول طرح بودجه سال 96 به دلیل عدم انکشاف متوازن از سوی پارلمان رد خواهد شد.

کمال صافی، معاون کمیسیون بودجه پارلمان افغانستان به خبرنامه گفت که مسوده این بودجه با مخالفت جدی نمایندگان در جلسه‌های که میان کمیسیون‌های پارلمان برگزار شده، روبرو بوده است.

اقای صافی گفت که ” در ولایات که در طول 15 سال گذشته نیز به آن توجه نشده است، حالا هم در بودجه سال آینده توجه در آن صورت نگرفته نشده است. زابل، ارزگان، نورستان و ولایت‌های امسال آن که پیش از این بودجه انکشافی ناکافی داشتند، امسال باید مورد توجه قرار می‌گرفت”

پارلمان افغانستان طرح ابتدایی بودجه سال آینده را امروز رد کرد
پارلمان افغانستان طرح ابتدایی بودجه سال آینده را امروز رد کرد

بودجه عادی مالی سال 1396 خورشیدی افغانستان، مبلغ 287.3 میلیارد افغانی (4.1 میلیارد دالر) تخمین شده که حدود 21.4 درصد تولیدات ناخالص داخلی را در سال مالی 96 تشکیل خواهد داد. این بودجه به اندازه 15.8 میلیارد افغانی (5.5 درصد) به تناسب بودجه‌ی عادی سال مالی گذشته کاهش یافته است.

در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ میلیارد افغانی (حدود ۳۱۵ میلیون دالر) کسر بودجه پیش بینی شده و از مجموع بودجه، ۱۵۱ میلیارد افغانی (حدود ۲.۱ میلیارد دالر) آن از منابع داخلی و مبلغ ۲۹۲ میلیارد افغانی (حدود ۴.۱ میلیارد دالر) آن از منابع خارجی تمویل خواهد شد.

در طرح پیشنهادی بودجه ملی ۱۳۹۶، از مجموع بودجه‌ی توسعه‌ای مبلغ بیش از ۵۸ میلیارد افغانی (حدود ۸۳۳ میلیون دالر) آن را بودجه اختیاری و ۱۲۰ میلیارد افغانی (حدود ۱.۷ میلیارد دالر) آن را بودجه غیراختیاری تشکیل می‌دهد.

اما اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در برنامه ارایه بودجه ملی سال 96، در پارلمان افغانستان گفته بود که بودجه سال ۱۳۹۶ با در نظرداشت توازن، منافع ملی و شرایط افغانستان آماده شده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در پارلمان این کشور
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در پارلمان این کشور

آقای حکیمی از افزایش درآمد داخلی این کشور خبر داد و گفت در سال جاری ۱۴۰ میلیارد افغانی (حدود ۲ میلیارد دالر) درآمد داشته‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. برای سال آینده ۱۵۱ میلیارد افغانی (حدود ۲.۱ میلیار دالر) درآمد داخلی برای افغانستان پیش بینی شده است.

وزیر مالیه افغانستان هم‌چنان از افزایش رشد اقتصادی در این کشور خبر داد. به گفته او، در سال جاری میزان رشد اقتصادی افغانستان ۲.۹ درصد بوده و برای دو سال آینده این رقم ۳.۵ و ۴ درصد پیش بینی شده است.

کاهش در بودجه بخش امنیت

 در مسوده اول طرح بودجه سال 96، بودجه عادی مالی بر اساس سکتورها، مبلغ بودجه در بخش‌های امنیت، حکومت‌داری خوب، بخش زیربنا و منابع طبیعی و هم‌‎چنان سکتور بخش خصوصی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در مقابل در بخش‌های معارف، صحت، زراعت و بخش مزد و معاشات افزوده شده است.

در سال آینده‌ی خورشیدی بودجه در بخش امنیت کمتر اختصاص داده شده است
در سال آینده‌ی خورشیدی بودجه سکتور امنیتی افغانستان، نسبت به سال جاری، کمتر در نظر گرفته شده است

بودجه عادی مالی سال 95 در سکتور امنیت، 190381457.2 افغانی بوده است که این رقم در بودجه سال 96 حدود 15.6 درصد کاهش یافته است و به 164664070.0 افغانی تقلیل یافته است.

به همین سان در بخش بودجه حکومت‌داری خوب در سال 96، حدود 4.9 درصد، در بخش زیربنا و منابع طبیعی، 17.8 درصد و در بخش سکتور خصوصی 413.2 درصد کاهش یافته است.

در مقابل در بخش‌های معارف، 6.6 درصد، صحت 4.9 درصد، زراعت 9.6 درصد، و در بخش معاشات 2.3 درصد افزایش داشته است.