بخش دوم موافقت‌نامه کمک 415 میلیون دالر امریکایی میان حکومت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی امروز سه‌شنه در کابل امضا شد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در برنامه امضای این موافقت‌نامه گفت که این مبلغ برای افزایش ظرفیت تامین و تقویت تجارت فرامرزی انرژی در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

این کمک مالی شامل ۱۸۸.۲۳ میلیون دالر از جانب بانک انکشاف آسیایی، ۲۲۵.۷۷ میلیون دالر از طریق تمویل مشترک مالی صندوق پول زیربنای افغانستان (AITF)، یک میلیون دالر از طرف صندوق چین برای هماهنگی منطقه ای و کاهش فقر و 5 میلیون دالر از منابع داخلی افغانستان، می‌باشد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان همراه با تام پنیلا، رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، در جریان امضای موافقت نامه
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان همراه با تام پنیلا، رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان

بر اساس آمار وزارت مالیه‌ی افغانستان، بانک انکشاف آسیایی به عنوان بزرگ‌‎ترین نهاد تمویل کننده‌ی بخش انرژی از طریق بودجه‌ی ملی دولت افغانستان، تاکنون حدود۲.۲ میلیارد دالر برای این بخش کمک کرده است. علاوه بر آن این بانک در عرصه رشد واردات انرژی برای حل نیازمندی های افغانستان، ارائه سیستم های توزیع و توسعه تولیدات داخلی انرژی و ارتقای ظرفیت و ترویج اصلاحات اداری نیزکمک کرده است.

مقام‌های وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که اکنون این بانک روی گسترش یک برنامه‌ی تجدیدپذیر انرژی کار می کند که برای نیل به اهداف برنامۀ ملی تأمین انرژی افغانستان کمک جدی خواهد کرد. این برنامه شامل افزایش میزان توزیع برق از 30 درصد به 83 درصد و افزایش تولیدات داخلی انرژی از 20 درصد  به ۶7 درصد  تا سال ۲۰۳۰  می باشد.

آقای حکیمی گفت که این مبلغ برای بلندبردن ظرفیت انرژی در افغانستان به مصرف خواهد رسید
آقای حکیمی گفت که این مبلغ برای بلندبردن ظرفیت انرژی در افغانستان به مصرف خواهد رسید

مصونیت غذایی

وزارت مالیه افغانستان درماه عقرب سال جاری خورشیدی همراه با رییس بانک آسیایی در افغانستان، دو قرارداد کمک دیگر را به ارزش ۷۶٫۷۵ میلیون دالر امریکایی، برای بهبود و ازدیاد تنوع حاصلات و هم‌چنان بهبود مصونیت غذایی از طریق بهسازی سیستم آبیاری برای زراعت در این کشور، امضا کرد.

از مجموع این کمک‌ها، ۲۶ میلیون دالر آن از منابع بانک انکشاف آسیای و ۵۰ میلیون دالر دیگر، از سوی اتحادیه اروپا تمویل خواهد شد.

وزرای مالیه و زراعت افغانستان همراه با تام پنیلا، رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان دربرنامه امضای این تفاهم‌نامه گفت که یکی از اولویت‌های حکومت افغانستان، توسعه سیستم آبیاری موثر می‌باشد که این کار به همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و هم‌چنان وزارت انرژی و آب افغانستان، در برخی از ساحات حوزه آبی پنج آمو، واقع در شمال شرق این کشور عملی خواهد شد. این ساحات شامل ولایات بدخشان، بغلان، کندز، تخار و بامیان می‌شود.

تام پنیلا، رییس بانک آسیایی در افغانستان در برنامه امضای این دو قرارداد گفت که “پروژه ذکرشده، دست‌رسی به سیستم آبیاری منظم را از طریق مدیریت و توزیع درست آن، بهبود می‌بخشد”

بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، مبلغ
بانک انکشاف آسیایی در افغانستان، مبلغ 2.2 میلیارد دالر تا کنون به این کشور کمک کرده است

آقای پنیلا افزود که در نتیجه عملی شدن این پروژه، درآمد حدود ۵۵ هزار فامیل زراعت پیشه از طریق بالارفتن توانایی‌های زمین و تنوع حاصلات، افزایش خواهد یافت. او همچنان تاکید کرد که این پروژه زمینه‌ی کار را برای حدود ۹ هزار نفر از باشنده‌گان محل، در جریان ۲۰ سال دوره‌ی این پروژه نیز فراهم می‌کند.

علی اکبر همکار این گزارش بوده است.