نهاد هنری هنرسالاران، برنده جایزه جهانی نو آوری و خلاقیت در بخش مبارزه با فساد شد. این گروه به نمایندگی از افغانستان، در میان نهادهای بیشتر از 100کشور جهان مقام نخست را گرفته و برنده این جایزه شد.

این جایزه جهانی، از سوی مرکز حاکمیت قانون و مبارزه با فساد قطر، با حضور امیر این کشور و دبیرکل سازمان ملل متحد به این گروه داده شد.

این جایزه از سوی دبیرکل سازمان ملل و امیر قطر به هنرمند افغان به آقای کبیر مکمل به نمایندگی از تیم هنرسالار اعطا شده است.

هنرسالاران افغان

نهاد خدماتی هنرسالاران افغان، سه سال پیش در کابل ایجاد شد. کار عمده این نهاد تمرکز روی فساد اداری است و در این راه فعالیت ها هنری جاده ای زیادی را انجام داده است. چهره شهر کابل، با نقاشی های ضد فسادی اداری این نهاد، تغییر جدی کرده است.

در مرکز شهر کابل، روی دیوارهای بلند امنیتی در کنار مهم ترین نهادهای امنیتی حتا نهاد ریاست جمهوری، چشمان تیز و درشت افرادی را نقش شده می بینید که به شما نگاه می کند و انگشت خود را نیز به سوی شما دراز کرده است. زیر این چشمان درشت و انگشت نشانه رفته، نوشته است، من شما را می بینم، رشوت خور دشمن خدا و رسول است.

و شما نقشه های از افغانستان زخمی و تکه شده را می بینید که به هم پیوند داده شده است. شعارهای نیز در زیر این نقاشی ها حک شده که مردم افغانستان را به همگرایی و اتحاد دعوت می کند.

یکی از نقاشی های گروه هنر سالاران افغان
یکی از نقاشی های گروه هنر سالاران افغان

این نقاشی ها در کل، ذهن شهروندان کابل را از خشونت و ابزارهای که برای جلوگیری از خشونت در کنار دیوارهای نهادهای دولتی جاسازی شده اند، منحرف می سازد.

این نهاد برای کودکان، برای صلح، برای توقف خشونت نیز کار کرده و نقاشی های درست کرده است. در گوشه های از شهر کابل شما با نقاشی های بزرگی بر روی دیوارهای امنیتی رو به رو می شوید که یک دختر بچه نگاه معصوم به شما دارد در یک طرف این نقاشی نوشته شده است که اکنون وقت درس خواندن من است نه ازدواج.

این کار این نهاد در نقاشی ها، اعتراض به ازدواج های زود هنگام و اجباری است که منجر به وحشت ناک ترین خشونت های خانوادگی و خشونت بر علیه زنان می شود.

این گروه تصویر های از مشاهیر تاریخی و سیاسی افغانستان را نیز در دیوارها نقاشی کرده اند
این گروه تصویر های از مشاهیر تاریخی و سیاسی افغانستان را نیز در دیوارها نقاشی کرده اند

علاوه بر این نهاد هنرسالان افغان به مشاهیر افغانستان نیز توجه کرده و در تصاویر جاده ای عکس های شاه امان الله و یا فیض محمد کاتب هزاره را نیز نقاشی کرده است.

اکنون این نهاد، جایزه جهانی را در بخش مبارزه موثر با فساد اداری از آن خود کرده است.

خبر نامه این گزارش تصویری را از فعالیت های این نهاد برای شما آماده کرده است.

artlord2

artlord18

artlord17

artlord15

artlord14

artlord13

artlord12

artlord11

artlord10

artlord8

artlord7

artlord5

artlord4

artlord1

artlord16

artlord

artlord6

علی اکبر همکار این گزارش بوده است.