صدای دو انفجار پی هم دقایقی قبل، سکوت شب کابل را درهم شکست.

صدیق صدیقی سخن‌گوی وزارت امور داخله افغانستان به رسانه ها گفته است که این انفجارها ناشی از برخورد دو راکت پی هم در ساحه مسلخ، در منطقه‌ی شش‌درک کابل بوده و تلفات جانی در پی نداشته است.

اما از خسارات مالی آن تا کنون گزارشی در دست نیست.

شریف الله ایارلمر، رونامه‌نگار افغان اما در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نگاشته است که، راکت اولی در منطقه‌ی پل محمود خان در پهلوی پوهنتون خانۀ نور بر دیوار یک پارکینگ موتر اصابت کرده‌ و دومی در همین مکان در نزدیکی خانه رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی برخورد نموده است.”

استیتس شریف
استیتس شریف

گفته می‌شود، ساحه تحت محاصره‌ی پولیس می‌باشد و به کسی اجازه‌ی تردد، داده نمی‌شود.

مسوولیت این دو رویداد را تا کنون هیچ فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.