جشنواره کاغذپرانی به هدف آگاهی جوانان از اهداف توسعه پایدار در افغانستان، در تپه وزیر محمد اکبر‌خان شهر کابل راه اندازی شد.

ساجد تقوا، مسوول اهداف توسعه‌‌ی پایدار یو ان دی پی (UNDP) ، به خبرنامه گفت که آنان با استفاده از این فرهنگ دیرینه‌ی افغانستان می‌خواهند اهداف توسعه‌ی پایدار را به مردم این کشور، رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی برسانند.
آقای تقوا گفت که “فرهنگ کاغذپران‌بازی در افغانستان بر می‌گردد به سی و پنچ سال پیش، ما می خواهیم اهداف این برنامه را توسط راه اندازی فیستیوال این بازی به مردم افغانستان برسانیم”

چی تقوا
ساجد تقوا، مسئول اهداف توسعه‌ی پایدار برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد

خواجه منصور صدیقی، یکی از کاغذ‌پران بازان این جشنواره به خبرنامه گفت که او از کاغذ‌پران بازی لذت می‌برد زیرا وقتی در آسمان کابل کاغذ‌پران‌ها در حال پرواز باشد، به این معنی است که هنوز زندگی در این شهر جریان دارد و اطفال و کودکان می‌توانند آزاد زندگی کنند.

خواجه  منصور گفت که “وقتی کاغذ‌پران‌ها در فضای کابل دیده می‌شود، یک حس عجیبی به آدم دست می‌دهد، حسی از جنس آرامش، حسی از جنس صلح.”

گفته می‌شود تعداد زیادی از جوانان در این جشنواره شرکت کرده بودند
گفته می‌شود تعداد زیادی از جوانان در این جشنواره شرکت کرده بودند

به گفته‌ی مسوولان برگزار کننده این جشنواره، در این مسابقات حدود 400 تن از جوانان اشتراک کرده بود که تار و کاغذ پران به شکل رایگان در اختیار شان قرار می گرفت. در این جشنواره، ۵۰۰ کاغذ پران و ۲۵۰ چرخه تار را مصرف کرده اند.

انکشاف پایدار جز هفده هدف «یو‌ان‌دی‌پی» است که این برنامه در ماه سپتامبر سال 2015 در اجلاس عمومى سازمان ملل متحد از سوی 193 کشور براى حفظ محیط زیست و ایجاد یک جهان عادل، مصوون و سالم تصویب شد.

این جشنواره جز برنامه‌ی انکشاف پایدار برنامه توسعه‌یی سازمان ملل در افغانستان است
این جشنواره جز برنامه‌ی انکشاف پایدار برنامه توسعه‌یی سازمان ملل در افغانستان است

جلال الدین کسات، مسوول روابط عامه و رسانه‌ای دفتر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان، به خبرنامه گفت که تمام کشورهای در حال پیشرفت و به خصوص کشورهای که عضویت سازمان ملل متحد را دارد، مکلف است که در تمام روند تطبیق، گزارشدهی اهداف انکشافی پایدار خود را مسوول بدانند.

او گفت که افغانستان نیز عضو این سازمان است که در تطبیق و هماهنگ کردن این اهداف تا سال 2030 مسوول است. وزارت اقتصاد افغانستان به نمایندگی از حکومت این کشور در تطبیق این اهداف مسوول است.

اهداف «توسعه پایدار» در افغانستان

در نشست حقوق بشر و توسعه پایدار که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای دو روز در کابل برگزار شده است، دیروز شنبه در نخستین روز این نشست از جمله‌ی هفت هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، چند مورد آن ضروری دانسته شد که حکومت افغانستان و نهادهای همکار دیگر باید برای رسیدن به صلح و توسعه، آن‌را جدی بگیرند.

این کنفرانس در کابل با روی‌کرد حقوق‌بشری برگزار شد
این کنفرانس در کابل با روی‌کرد حقوق‌بشری برگزار شد

کم‌کردن فقر؛ مسوولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گویند که باید تلاش‌های جدی برای نابودی فقر با ایجاد پروژه‌های کوتاه مدت و برنامه‌های دیگر صورت گیرد. آنان می‌گویند که برنامه‌هایی برای ختم گرسنگی و یا پایین آوردن این پدیده، حق دست‌رسی به صحت که با توجه به آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر حدود ۴۰ درصد مردم افغانستان از آن بی بهره اند، روی دست گرفته شود. مسوولان کمسیسون حقوق بشر افغانستان هم‌چنان تاکید کردند که حق دست‌رسی به صحت، نباید بر اساس تبعیض باشد.

این کنفرانس در حالی در کابل برگزار می شود که گزارش ها از افزایش نقض حقوق بشر در افغانستان حکایت دارند

دست‌رسی به تعلیم و تربیه؛ بالا بردن کیفیت درسی در مکاتب و باز شدن دروازه‌های بیشتر از 700 مکتب در مناطق نا‌امن و برابری جنسیتی در افغانستان، عمده ترین موضوعاتی بودند که رییس کمیسیون حقوق بشر روی آن تأکید کرد و گفت، که این مساله باید در صدر برنامه‌های حکومت افغانستان قرار بگیرد و روی آن کار صورت گیرد.

اهداف دیگری که رییس حقوق بشر افغانستان به آن اشاره کرد؛ برقراری صلح، تامین امنیت، عدالت و حاکمیت قانون می باشند. بانو سمر تاکید کرد که در افغانستان امنیت نیست و حکومت افغانستان مکلف است امنیت مردم را تامین کند. به باور خانم سمر، “صلح تنها قطع جنگ نیست و باید بنیاد صلح بر اساس عدالت باشد در این صورت دولت با مخالفین تنها به یک توافقی سیاسی می‌رسد که هیچ وقتی صلح پایدار بوده نمی‌تواند.”

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که در توسعه‌ی پایدار نباید تبعیض وجود داشته باشد
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که در توسعه‌ی پایدار نباید تبعیض وجود داشته باشد

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که “تامین عدالت از تعهدات حکومت وحدت ملی است. در هر جای که عدالت نباشد صلح نیست. تمام پروژه‌های زیر بنایی، باید بر اساس عدالت طرح و اجرا گردد.”

حمایت از جامعه مدنی، مردم و رسانه‌ها، مسایل دیگری بودند که در نشست روز گذشته این کمیسیون روی آن تأکید صورت گرفته و اشتراک آنها در تامین صلح و عدالت، ضروری و مهم دانسته شد.

رییس کمیسیون حقوق بشر از مخالفین مسلح دولت افغانستان خواست، به جنگ و انسان‌کشی خاتمه بدهند و بگذارند فرزندان مردم و فرزندان خود شان، درس بخوانند تا افغانستان پیشرفت کند.

معاون دوم رییس جمهور نیز در این نشست اشتراک کرده بود
معاون دوم رییس جمهور نیز در این نشست اشتراک کرده بود

طرح توسعه پایدار، برای توسعه در کشورهای جهان پدید آمده است. اهداف توسعه پایدار، در شش زمینه، دارای هفده هدف و 169 شاخص است که تمام عرصه‌های زندگی بشر را در بر می‌گیرد.

تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف اند که این برنامه ها را در اولویت کاری و انکشافی شان قرار داده و برای فراهم کردن رفاه مردم کشور شان تلاش کنند.

در سال ۲۰۱۵، کشورهای عضو این سازمان یک بار دیگر تعهد کردند که تا پانزده سال آینده، توسعه پایدار را در اولویت‌های کاری شان قرار داده و برای عملی ساختن آن تلاش کنند.

حق دست‌رسی به آب، هوا، زمین و سایر منابع طبیعی محور اصلی این اهداف است که کشورها مکلف اند به آن توجه داشته باشند.