تفاهم‌نامه همکاری برای کاهش خشونت با زنان، میان دادستانی‌کل و 3 وزارت افغانستان به امضا رسید.

این تفاهم نامه ظهر امروز( 4 قوس)، در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، میان دادستانی کل و وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه و همچنین اداره مستقل ارگان‌های محل به امضا رسید.

محمد فرید حمیدی دادستان کل افغانستان، مبارزه با خشونت علیه زنان را “ماموریت مشترک” خواند و گفت که امضای این تفاهم‌نامه، قدمی در راستای مبارزه با پدیده خشونت در ادارات افغانستان است.

آقای حمیدی، امضای این تفاهم‌نامه را به منظور جستجوی راه‌های همکاری میان نهادها، برای مبارزه‌ی موثر و نظام مند با پدیده‌ی خشونت علیه زنان در ادارات افغانستان، مفید دانست.

فرید حمیدی، لوی سازنوال افغانستان درجریان گفت‌گو با خبرنامه
فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان درجریان گفت‌وگو با خبرنامه

او افزود “همانگونه که دولت متعهد است سهم و حضور زنان را در ادارات بالا ببرد، به همان اندازه متعهد هستیم که فضای امن، سالم و احترام را برای حضور زنان در ادارات این کشور فراهم کنیم.”

تنها برخورد جزایی موثر نیست

دادستان کل افغانستان با امضای این تفاهم نامه گفت که “خشونت علیه زنان را تنها با برخوردهای جزایی، عدلی و قضایی نمی‌توان کاهش داد.”

او ضمن اینکه، بر لزوم اقدامات جدی جزایی در این راستا تاکید می‌کند، معتقد است که در کنار آن باید برخی تدابیر دیگر نیز سنجیده شود.

آقای حمیدی می‌افزاید، با توجه به این‌که خشونت یک پدیده اجتماعی است، باید در مجموعه‌ای از تدابیر قضایی، تقنینی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با این پدیده شوم در کشور مبارزه صورت گیرد.

به اعتقاد دادستان کل، در افغانستان تنها از این طریق است که می‌توان ریشه ها و عوامل خشونت در جامعه و به خصوص، خشونت علیه زنان را خشکاند.

دادستان کل افغانستان
آقای حمیدی مسئله خشونت علیه زنان را مشکل جدی در این کشور می‌داند

افغانستان، جای خوبی برای زنان نیست

دادستان کل افغانستان، مساله خشونت علیه زنان در این کشور را مشکلی جدی و اساسی دانست.

او گفته است، آماری که از خشونت در افغانستان وجود دارد، نشان دهنده این است که خشونت در این جامعه، به مساله و معضلی بسیار جدی و اساسی در این کشور تبدیل شده است.

فرید حمیدی به مشکلات زنان و خشونت‌هایی که علیه  آنان در این جامعه وجود دارد اشاره کرده و می‌گوید ” متاسفانه گزارش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که افغانستان جای خوبی برای زنان و کودکان نیست.”

او مبارزه با خشونت را، وظیفه همه مردم و بخصوص نهادها می‌داند و می افزاید، از بین بردن این پدیده، نیازمند اقدامات و تعهدات جدی و نظام‌مند در این کشور است.