افغانستان کشوری است که در آن تفاوت های فراوانی را می توان دید. یکی از این تفاوت ها با جوامع دیگر در کارکرد نسل جوان آن می باشد. در این میان دختران نیز به خوبی درخشیده و شمار دخترانی که دارای نهادهای کارآفرین می باشد، فراوان اند.

از این میان، خبرنامه توانسته شش دختر متفاوت که دارای نهادهای فعال محلی می باشند، را فهرست نماید و بخشی از کارکردهای آن ها را ارائه کند.

1- سمیرا خیرخواه رییس شورای ولایتی جوانان بلخ

سمیرا خیرخواه یکی از فعالان جوان ولایت بلخ است که ریاست نهاد مدنی تحت نام شورای ولایتی جوانان بلخ را برعهده دارد. خانم خیرخواه در حوزه های مختلف فرهنگی و مدنی فعالیت داشته است.

سمیرا
سمیرا

این دختر جوان در سال 1374 به دنیا آمده و در رشته حقوق در دانشگاه بلخ درس می خواند.

سمیرا توانسته در سن جوانی خود به محافل ملی و بین المللی ظرفیت سازی در افغانستان راه یابد و با شرکت در این محافل توانسته در حوزه های مبارزه با فساد اداری، محیط زیست و جوانان دانش و تجربه  بی اندوزد.

او فعالیت های در حوزه زنان داشته و مسوول خبرگزاری زنان ولایت بلخ است. در عین حال، سردبیر هفته نامه آویژه می باشد.

2- گیسو یاری رییس موسسه بانو

گیسو یاری رییس موسسه بانو و از فعالان جوان افغان است که تحصیلات عالی خود را در آمریکا به پایان رسانده است.

گیسو
گیسو

گیسو از جاغوری در ولایت غزنی شروع کرده و توانسته در حوزه های مختلف زنان و زندگی دانش و تجربه خوبی بی اندوزد. او علاوه بر فعالیت های مشاوره ای با نهادهای بین المللی اخیرا موسسه بانو را راه اندازی کرده تا برای توانمند سازی اقتصادی زنان کار کند. این نهاد با بانوانی که در جامعه خشونت دیدند و یا هم نان آور خانواده شان هستند فعالیت هایش را در ولایات غزنی، مزار و کابل آغاز کرده و کار های فعلی آن در بخش صنایع دستی زنان می باشد.

بانو یاری تا به حال با این نهاد نمایشگاه های زنان افغان را در سفارت خانه‌ی کانادا و هند راه اندازی کرده و برنامه های اساسی در داخل افغانستان برای خودکفایی زنان در جامعه و بهبود وضعیت اجتماعی آنها دارد.

در کنار این ها، بانو یاری به حیث هماهنگ کننده دونر ها در وزارت امور زنان کار می کند. او نویسنده مقالات برای زنان در وب سایت های خارجی می باشد.

فرخنده
فرخنده

3- فرخنده بیات رییس نهاد زنان و جوانان برای تغییر

فرخنده بیات لیسانس اداره دیپلماسی، از سال 2011 به فعالیت آغاز کرده که در بست های مختلف در موسسات غیردولتی کار کرده است. او از سال 2013 بدین سو در راستای توانمند سازی زنان، جوانان و اطفال بی سرپرست فعالیت می کند و فعلن ریس موسسه زنان و جوانان برای تغییر می باشد. خانم بیات با ایجاد این نهاد توانسته است دست آوردهای خوب در بخش زنان و جوانان داشته باشد.

4- بی‌نظیر بکتاش رییس بنیاد خیریه بکتاش

بی‌نظیر بکتاش از جمله جوانان افغان است که در حوزه های خیریه فعالیت های جدی را روی دست دارد.

بی‌نظیر
بی‌نظیر

بی‌نظیر که حالا دانشجوی طب در دانشگاه کابل است، بنیاد خیریه بکتاش را راه اندازی کرده و روی کودکان کار و خیابان متمرکز می باشد. علاوه بر آن خانم بکتاش، در رسانه های جمعی نیز به عنوان گرداننده فعالیت می کند.

5- مریم فردوس کاشی کار و سفالی ساز

مریم فردوس در بخش سرامیک انستیتیوت فیروزکوه فعالیت دارد. یگانه بانوی است که همانند پسران کار نسبتا متفاوت و سنگینی را انجام می دهد. هنر او ساخت ظروف سفالی و کاشی می باشد؛ کاری که بیشتر مردان آن را انجام می دهند. این دختر جوان شاید جزو اندک بانوانی باشد که در این عرصه کار می کند.

مریم
مریم

او در مدت یک سال توانسته دیزاین های زیادی از کاشی و ظروف های سفالی قشنگ سنتی را آماده کند. مریم فردوس در گفتگو با خبرنامه گفته که کار در اوایل برایش دشوار بوده، چرا که محیط آن به شدت مردانه بوده است. اما پس از آن، مقام اول را در میان هم قطاران خود در این رشته به دست آورده است.

6- سهیلا سما فعال مدنی و کارآفرین

خانم سما لیسانس از رشته خبرنگاری دانشگاه کابل دارد. بیشتر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را در جامعه داشته و فعلن مسوول موسسه ابتکار جوان برای پیشرفت های اجتماعی می باشد. برنامه های این موسسه در بخش های فرهنگی و اجتماعی نظیر برگزاری جشنواره ها، حمایت کودکان و برنامه های آموزشی رایگان برای جوانان و بانوان می باشد. خانم سما از طریق این موسسه توانسته همه ساله جشنواره های بزرگ فرهنگی و صلح سازی را راه اندازی کند.

سهیلا
سهیلا

جشنواره مشهور به نام همدلی، جشنواره نوروزی و جشنواره برای کودکان پرورشگاه که شامل موسیقی زنده، تیاتر، نمایشگاه عکس و نقاشی برای کودکان می باشد از جمله کارکرد های او است.

او علاوه بر آن هفته نامه سما را راه اندازی کرده و صاحب امتیاز آن می باشد.

علی اکبر همکار این گزارش بوده است.