مراسم معرفی و سوگند اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی بعد از ظهر امروز (2 قوس) در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد.

بر اساس فهرست منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان، 7 تن به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر، به عنوان اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، انتخاب شده اند.

ملیحه حسن، نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی، وسیمه بادغیسی، گلا جان صیاد، رفیع الله بیدار و معاذالله دولتی، 7 عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هستند.

از این بین ملیحه حسن، نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی و وسیمه بادغیسی برای 5 سال و گلاجان صیاد، رفیع الله بیدار و معاذالله دولتی برای 3 سال، برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شده اند.

ملیحه حسن یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
ملیحه حسن یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

علی رضا روحانی، عبدالبصیر فایز، حمیرا حقمل، عبدالعزیز آریایی و غلام دستگیر هدایت هم، به عنوان اعضای تازه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، انتخاب شده اند.

از این میان نیز، علی رضا روحانی، عبدالبصیر فایز و غلام دستگیر هدایت برای مدت 5 سال و حمیرا حقمل و عبدالعزیز آریایی برای 3 سال، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهند بود.

این کمیشنران تازه، از میان افرادی انتخاب شده اند که کمیته گزینش، برای انتخاب اعضای نهایی این کمیسیون ها به ریاست جمهوری داده بود.

محمد اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله رییس اجرایی در روزهای گذشته، برای انتخاب اعضای نهایی، با  کاندیدان معرفی شده از سوی کمیته گزینش، مصاحبه کرده بودند.

این کمیته در تاریخ 20 عقرب، 21 تن را به عنوان کاندیدان عضویت در کمیسیون انتخابات و 15 تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون شکایات، به رییس جمهور پیشنهاد کرده بود.

تیم مصاحبه کننده‌ای ارگ با اعضای پیش‌نهادی
تیم مصاحبه کننده‌ای ارگ با اعضای پیش‌نهادی

عدم مداخله در وظایف کمیسیون های انتخاباتی

رییس جمهور افغانستان در مراسم معرفی و سوگند اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی، بر استقلال کامل این نهادها تاکید کرد.

محمد اشرف غنی گفته است ” حکومت موظف به حمایت از کمیسیون های انتخاباتی و فعالیت های شان است، استقلال این کمیسیون ها را پاس داشته و این نهاد ها باید از هرگونه دخالتی، محفوظ باشند.”

او بر تامین شفافیت در انتخابات های آینده در این کشور، تاکید کرد و خطاب به اعضای جدید کمیسیون ها گفت ” امیدوارم در تضمین و افزایش شفافیت در امور انتخاباتی موفق باشید، چرا که شفافیت در انتخابات، موجب افزایش اعتماد مردم خواهد شد.”

رییس جمهور، به اهمیت وجود نهادهای معتبر انتخاباتی اشاره کرد و گفت ” ما مکلف هستیم که برای تقویت دموکراسی، به فکر ساختن نهادهای معتبری باشیم که با آمدن و رفتن افراد، آسیبی به این نهادها وارد نشود.”

دکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان گفته است که انتخابات بهترین را برای تعیین سرنوشت مردم افغانستان است
دکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان گفته است که انتخابات بهترین را برای تعیین سرنوشت مردم افغانستان است

انتخابات، بهترین راه برای تعیین سرنوشت

ریاست اجرایی افغانستان هم در مراسم معرفی اعضای کمیسیون های انتخاباتی، مسوولیت اعضای جدید را، سنگین و مهم دانست و از آنها خواست که، وظایف شان را با رعایت امانت و صداقت به گونه ای انجام دهند که، میراث خوبی برای دوره های بعدی باشد.

داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان، انتخابات را سالم ترین و بهترین راه برای تعیین سرنوشت دانست و گفت، اگر چه در تاریخ گذشته افغانستان، تغییرات درحکومت ها بر اساس کودتا بوده است اما، حالا مردم افغانستان هم، به اهمیت برگزاری انتخابات برای تعیین سرنوشت پی برده اند.

او از اعضای جدید این کمیسیون ها خواست، با صداقت، تعهد و استقامت به وظایف شان عمل کنند و تاکید کرد ” حکومت هم از شما حمایت خواهد کرد، بدون اینکه در کارتان دخالتی صورت بگیرد.”

سرور دانش معاون رییس جمهوری افغانستان
سرور دانش معاون رییس جمهوری افغانستان

شکست بن بست

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را، شکست بن بستی در روند اصلاح نظام انتخاباتی دانست که، با تلاش های رهبران حکومت وحدت ملی صورت گرفته است.

به گفته آقای دانش، حکومت وظیفه خود را برای پیشبرد روند انتخاب اعضای کمیسیون های انتخاباتی و اصلاح در نظام انتخابات این کشور انجام داده و پس از این، وظیفه اعضای این کمیسیون هاست که کارشان را با حفظ استقلال و بی طرفی کامل آغاز کنند.