بازرگانان افغانستان می‌گویند که واردات اموال تجارتی از طریق راه آهن چین به این کشور متوقف شده است.

مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید دارند که این راه ترانزیتی با چین نسبت به هر راه دیگر نزدیک‌تر و اقتصادی‌تر می‌باشد اما مشکلات تجاری در داخل افغانستان و مشکلات ترانزیتی در خاک ازبکستان سبب شده که از دوماه بدینسو انتقال اموال تجارتی از طریق این راه، متوقف شود.

صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که طرز العمل های موجود تجاری حکومت افغانستان سبب شده که کار انتقال اموال از این طریق به تعویق افتد.

آقای پسرلی گفت که “نبود طرز العمل تجاری از یک سو، نبود کد بین المللی از طرف افغانستان برای قطار حامل اموال تجارتی بازرگانان افغان از سوی دیگر سبب شده است که کار این قطار متوقف شود.”

صیام الدین پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت افغانستان
صیام الدین پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت افغانستان

مقام‌های اتاق تجارت افغانستان می‌گویند که مشکلات بارگیری در بندر حیرتان و موجودیت فساد در گمرکات از مشکلات دیگری می‌باشد که بازرگانان نتوانند اموال خود را به قیمت مناسب از بندر حیرتان تا مرکز و شهرهای دیگر افغانستان انتقال دهند.

این مقام‌ها تایید می‌کنند که برخی مشکلات ترانزیتی با ازبکستان نیز وجود دارد اما این مشکلات به زودی با گفتگو حل خواهد شد.

مسیر اقتصادی

بازرگانان افغان این مسیر را کم هزینه تر از بندر کراچی دانسته و تاکید می‌کنند که این راه باید به زودی به روی بازرگانان افغان باز شود.

صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که بازرگانان افغانستان از طریق راه آهن چین- افغانستان می‌توانند در یک ماه چند بار اموال تجارتی شان را با حجم بسیار بلند صادر و وارد کنند در حالی که از بندر کراچی با هزینه‌ی بلند بعد از یک ماه می‌توانند این بازرگانان، اموال شان را انتقال دهند.
آقای پسرلی ابراز داشت که “درصورتی که مشکلات این راه آهن حل نشود، افغانستان مجبور است که از نگاه تجارتی همیشه به یک کشور وابسته بماند.”

نخستین قطاری که چند وقت قبل کالای بازرگانان افغان را از چین به این کشور انتقال داد
نخستین قطاری که چند وقت قبل کالای بازرگانان افغان را از چین به این کشور انتقال داد

اولین محموله کالاهای بازرگانان افغان از طریق راه آهن ویژه چین-افغانستان در ماه سنبله سال جاری خورشیدی وارد شمال این کشور شود. مسیر این قطار از شهر هایمن ایالات سینکیانگ چین تا شهر مرزی حیرتان در شمال افغانستان گفته شده است.

این قطار با عبور از قزاقستان و ازبکستان، به راه آهن زون شمال افغانستان که حدود ۷۵ کیلومتر طول دارد، می رسد. راه آهن چین- افغانستان، اولین خط ویژه حمل و نقل کالا با هدف انتقال مستقیم اجناس بازرگانی چین به افغانستان و صادرات کالاهای افغانی به چین راه اندازی شده بود.

این راه آهن هر ماه دو بار، کانتینرهای حامل کالاهای تجاری تاجران افغان را به حجم ۴۵ فوت به وزن ۲۹ تن و ۴۰ فوت به وزن ۲۶ تن از ایستگاه شهر هایمن چین به بندرحیرتان افغانستان حمل‌ می کرد.

با این حال مقام ها در وزارت تجارت افغانستان پیش بینی کرده اند که با ادامه فعالیت این راه آهن مستقیم و ویژه، صادرات افغانستان حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.