وزرای تحصیلات عالی، عدلیه و امور شهرسازی افغانستان نیز، از سوی مجلس استیضاح شدند که در نتیجه وزرای امور شهرسازی و عدلیه در وظایف شان ابقا شدند اما وزیر تحصیلات عالی برکنار شد.

با این که امروز ( دوشنبه 24 عقرب) وزرای تحصیلات عالی، عدلیه و امور شهر سازی نیز از حضور در جلسه استیضاح شان در مجلس خودداری کردند اما برای آنها صندوق گذاشته شد و رای دهی صورت گرفت.

به گفته هیات اداری مجلس، برای رد صلاحیت هر وزیر، حداقل 118 رای منفی نیاز بود.

سید سعادت منصور نادری بنا بر فیصله‌ی نمایندگان به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن باقی ماند
سید سعادت منصور نادری بنا بر فیصله‌ی نمایندگان به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن باقی ماند

سید سعادت منصور نادری توانست با به دست آوردن رای لازم، وظیفه اش را به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن حفظ کند. 135 نماینده صلاحیت آقای نادری را تایید کردند اما 59 نماینده دیگر به او رای منفی دادند.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز، با به دست آوردن 95 رای تایید و 101 رای منفی، در وظیفه اش ابقا شد.

اما در این بین، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، تنها رای تایید 63 نماینده را به دست آورد اما، صلاحیت او از سوی 131 تن دیگر مورد تایید قرار نگرفت و این گونه از وزرات تحصیلات عالی افغانستان برکنار شد.

فریده مومند به جمع وزرای برکنارشده از جانب مجلس پیوست
فریده مومند به جمع وزرای برکنارشده از جانب مجلس پیوست

با این حساب، تاکنون و در طی 3 روز، 6 وزیر کابینه از سوی مجلس افغانستان سلب صلاحیت شده اند.

مجلس افغانستان امروز نیز در فضایی متشنج برگزار شد.

گروهی از نمایندگان با ارایه پیشنهادی خواستار این بودند که به مدت دو هفته، روند استیضاح وزیران به تعویق افتد و در این مدت با حکومت افغانستان گفتگوهایی صورت گیرد تا برای حل اختلاف بوجود آمده میان مجلس و ریاست جمهوری افغانستان، راهی بیابند.

اما این پیشنهاد، از سوی اکثر نمایندگان رد شد. استیضاح و رد صلاحیت وزرا از سوی نمایندگان، موجب اختلافات میان مجلس و ارگ ریاست جمهوری شده است.

عبدالبصیر انور به عنوان وزیر عدلیه باقی ماند
عبدالبصیر انور به عنوان وزیر عدلیه باقی ماند

ریاست جمهوری افغانستان در روزهای گذشته، و در واکنش به سلب صلاحیت وزرا و به خصوص برکناری صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، واکنش نشان داد و برکناری او را “ناموجه” خوانده بود.

محمد اشرف غنی از مجلس خواسته بود تا روند استیضاح را متوقف سازد اما، این درخواست او از سوی مجلس نمایندگان مورد پذیرش قرار نگرفت.

همزمان با این تحولات، یکی از سخنگویان رییس جمهور افغانستان اعلام داشته که، معاون دوم رییس جمهور از محول شدن مسئله استیضاح وزرا برای تفسیر به دادگاه عالی افغانستان خبر داده است.

فردا نیز قرار است وزرای زراعت، مخابرات، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر افغانستان، از سوی مجلس استیضاح شوند.