وزارت دفاع افغانستان می گوید که تاکنون زنان و دختران هزاره نسبت به دیگر اقوام افغانستان، بیشترین حضور را در ارتش افغانستان داشته اند.

یکی از این دختران در جریان تمرین تیراندازی در مرکز آموزش نظامی کابل
یکی از این دختران در جریان تمرین تیراندازی در مرکز آموزش نظامی کابل

جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرنامه می گوید که ” فعلا بیشتر از 1300 خانم در بخش های مختلف وزارت دفاع افغانستان حضور دارند که، بیشترین استقبال برای پیوستن به ارتش،  از سوی زنان و دختران هزاره و همچنین ساکنین شهر کابل صورت گرفته است.”

فاطمه زهرا اکبری در انتظار دریافت اسلحه برای تمرین تیر اندازی
فاطمه زهرا اکبری در انتظار دریافت اسلحه برای تمرین تیر اندازی

آقای وزیری می گوید که ” طبق برنامه، 10 درصد از ارتش ملی افغانستان به خانم ها اختصاص دارد که 19500 تن می شود.”

جمعی از این دختران پس از تمرین تیراندازی
جمعی از این دختران پس از تمرین تیراندازی

به گفته سخنگوی وزارت دفاع، زنان و دختران افغان از سرباز، بریدمل، دگروال تا جنرال و همچنین به عنوان نرس و داکتر، در ارتش افغانستان خدمت می کنند و تعدادی نیز در آکادمی ملی نظامی و آکادمی افسران مصروف آموزش هستند.

زینب باقری در مرکز مخابره وزارت دفاع افغانستان
زینب باقری در مرکز مخابره وزارت دفاع افغانستان

او می گوید که یک مرکز آموزشی به نام ملالی در کابل وجود دارد که مخصوص آموزش نظامی برای خانم های داوطلب برای پیوستن به ارتش است.

فارغان دوره آموزشی نیروی هوایی افغانستان
فارغان دوره آموزشی نیروی هوایی افغانستان
صنف آموزشی برای این بانوان
صنف آموزشی برای این بانوان