هشتمین جلسه بورد نظارت و هماهنگی(OCB)  به ریاست مشترک اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان و ستیو باندی، معاون سفیر آمریکا در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد.

در این نشست مقام‌های امنیت ملی، دفاع ملی افغانستان و  وزارت امور داخله افغانستان و هم‌چنان مقام‌های ایالات متحده امریکا حضور داشتند. این جلسه برای مرور دستاوردهای افغانستان در کنفرانس‌های وارسا و بروکسل، اجرای تعهدات دو جانبه میان دولت افغانستان و کمک کنند‌گان مالی و ارتقای ظرفیت کاری نیروهای نظامی و دفاعی افغانستان  در کابل برگزار شد.

اکلیل حکیمی در جریان سخن‌رانی در این نشست

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان به نمایندگی از حکومت این کشور در این نشست ضمن اشاره به دستآوردهای کنفرانس بروکسل، بر حفظ دستاورهای کنفرانس وارسا و بروکسل، مبارزه جدی با فساد اداری و ارایه گزارش‌های دقیق از کمک‌های جامعه جهانی تاکید کرد.

آقای حکیمی گفت که «در واقع، ما راه درازی را پیموده‌ایم، اما پایان جنگ بسیار دور است. افغانستان برای نابودسازی و شکست دشمنِ مشترک ما، به ادامه‌ی کمک‌های جهانی نیاز دارد.»

در این نشست مقام های امنیتی و دفاعی افغانستان نیز شرکت کرده بودند

هم‌چنان در این جلسه مقامات امنیتی افغانستان نیز گزارش های خود را در بخش دستآوردها، مبارزه با فساد و اجرای برنامه‌های حکومت افغانستان پس از کنفرانس های وارسا و بروکسل ارایه کردند.

از سوی هم، ستیف باندی، معاون سفیر امریکا در کابل، اطمینان داد که جامعۀ جهانی در کنار نیروهای دولتی افغانستان خواهد بود، اما فساد و نبود شفافیت را در نهاد‌های دولتی، یک خطر جدی توصیف کرد.

ستیف باندی اظهار داشت که «امسال برای نیروهای امنیتی افغانستان سال دشواری بود. با وجود حمله‌های مداوم که تلفاتی در پی داشتند، این نیروها با چالش‌های رویارویی کردند و جلو رسیدن دشمن را به هدف‌های شان، یعنی رسیدن به بخش‌های راهبردی و پرجمعیت گرفتند.»

این نشست در هر شش ماه برگزار می‌شود

علاوه بر آن، اکلیل حکیمی، وزیرمالیه افغانستان در نشست نظارت و هماهنگی با کشورهای کمک‌کننده در کابل، گفت که برای شکست‌ و نابودسازی هراس‌افگنان، ادامۀ کمک‌های جهانی یک نیاز مبرم است. آقای حکیمی تاکید کرد که پایان جنگ در این کشور دور و زمان بر است.

نشست نظارت و هماهنگی (OCB) هر شش ماه یک بار برگزار می‌شود. این نشست چگونگی کارکردهای حکومت افغانستان و هم‌چنان نیازمندی‌های نظامیان این کشور را به بحث می گیرد.