جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس‌جمهور افغانستان در نشست خبری با رسانه‌ها، به گونه‌ی بی‌سابقه‌ای شخص اول و دوم این کشور را مورد انتقاد قرار داد. در این ویدیو جنرال دوستم می‌گوید که رییس‌جمهور اشخاصی را در اطراف خود جای می‌دهد و به آن‌ها توجه می‌کند که به زبان پشتو صحبت کند و اگر از لوگر باشد، برای او خیلی خوب است.

در این نشست، ریاست اجرایی دولت افغانستان نیز از این سخنان تند و تیز معاون ریاست‌جمهوری بی‌نصیب نماند. جنرال چهار ستاره‌ی افغانستان در مورد رییس‌اجرایی نیز گفت که برای او کسی خوب و قابل قبول است که تاجیک باشد. چنانچه ضعیف و بدون پایگاه مردمی هم باشد، مشکلی ندارد.

دوستم که فاریاب را به دلیل این که حکومت مرکزی با او همکاری نکرده‌است، به رسم اعتراض ترک کرده و به جوزجان رفته‌بود و تازه گرد و خاک‌های عملیات نظامی در ولسوالی غورماچ را از روی ستاره‌های روی شانه‌اش می‌تکاند، در نشست خبری با رسانه‌ها از مسوولان امنیتی و سیستم حکومت‌داری افغانستان به شدت انتقاد کرد. در متن نشست‌ خبری که در صفحه رسمی دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری به اشتراک گذاشته شده‌، از شخص اول و دوم حکومت افغانستان که بگذریم، دیگر مسوولان بلندپایه‌ی دولتی نیز از سخنان او در امان نبوده‌است. در این متن آمده است که “مسوولان بلند رتبه ی حکومت به نحوی با سرنوشت مردم افغانستان بازی میکنند”.

نمایی یکی از موترهای آسیب دیده کاروان جنرال دوستم در فاریاب که در صفحات اجتماعی منتشر شده است
نمایی یکی از موترهای آسیب دیده کاروان جنرال دوستم در فاریاب که در صفحات اجتماعی منتشر شده است

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای نخستین بار است که چنین واکنش تندی بر سران حکومت از خود در برابر رسانه‌ها بروز می‌دهد. او سیستم حکومت داری کنونی را با سیاست‌های عبدالرحمان‌خان، شاه فاشیست دوران وقت افغانستان شبیه خواند. این حرف او اشاره‌ی بود به کارکردهای رییس‌‎جمهور و رییس‌اجرایی این کشور.

جنرال عبدالرشید دوستم در قسمت دیگر از سخنان خود پیامی به جامعه جهانی نیز داشته است. او خطاب به جامعه جهانی گفت که ” متوجه این موضوع باشند که از کمک های میلیارددالری‌شان برای سرکوبی ملیت‌های محروم استفاده نشود.”

در ادامه‌ی این سخنان خود او به توضیحات در مورد عملیات غورماچ پرداخت و گفت که مسوولان امنیتی به گونه‌ی قصدی کارکرد ضعیفی داشتند.

او افزود که “در کمینی که در ١٨کیلومتر بالای نیرو های امنیتی و شخص خودش در راه قیصار-غورماچ گذاشته شده‌بود، در آن به شمول بعضی حلقات بلندپایه‌ی داخلی، دستان خارجی نیز شامل بود و بخاطر اجرای این کارشان، پول‌های زیادی تبادله کرده‌بودند.”
جنرال عبدالرشید دوستم علاوه کرد که سیاست‌های گذشته و ناکام در برابر خودش از سوی مسوولان بلندرتبه‌ی حکومت، باز هم به ناکامی می‌انجامد.

در اخیر اما معاون اول ریاست‌جمهوری، دلیل تمامی این نابهنجاری‌ها در چوکات حکومت را عدم اعتماد میان رهبران حکومت عنوان‌کرده و این مورد را از موضوعاتی برشمرده که می‌تواند سبب روی‌گردانی بیشتر مردم از دولت گردد.