بازی‌کن 26 ساله‌ی افغانستان بازمحمد مبارز از ورزش‌کاران مطرح افغانستان در رشته‌ی هنرهای رزمی مرکب است که تا کنون افتخارات زیاد را برای این کشور به ارمغان آورده‌است. حاصل بازی های رینگی مبارز تا کنون چندین مدال، جام و کمربند قهرمانی بوده‌است.

مبارز تا کنون ده مسابقه‌ به صورت حرفه‌ای داشته‌است که در شش تای آن پیروز میدان بوده‌است.

آخرین بازی مبارز برمی‌گردد به 8م ماه می امسال، مبارز در آن بازی با حریف قدرت‌مندی از روسیه بنام ماکسیم کاتکوف در مسکو مرکز این کشور به میدان رفت و در دور نخست توانست دیو روسیه را مغلوب خود سازد.

مبارز در میان مردم افغانستان نیز از محبوبیت خاصی برخوردار است. بازمحمد همواره گفته است که برای کسب پیروزی و مدالی می‌جنگد که مردم کشورش را خوش‌حال کند.

خبرنامه به زندگی انستاگرامی مبارز که چهره‌ی متفاوت او را که خیلی از هوادارانش شاید تا کنون ندیده‌باشد، پرداخته است.

https://www.instagram.com/p/BL33_iGDGFq/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BLZACPWDem6/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BLT5qDVjHLG/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BLVRwx7Dnnh/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BLPDOVuDdT-/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BJPrG1UjeN7/?taken-by=bazmohammad_mubariz

https://www.instagram.com/p/BGM6Ezul16r/?taken-by=bazmohammad_mubariz

https://www.instagram.com/p/BGAGwW1F16a/?taken-by=bazmohammad_mubariz

https://www.instagram.com/p/BGAFZYnl11v/?taken-by=bazmohammad_mubariz

https://www.instagram.com/p/BGAFAYFl10J/?taken-by=bazmohammad_mubariz

https://www.instagram.com/p/BK_Gr3Hjw79/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BKyc3MzjQXt/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BKbbU7TjjzV/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BKVFo5ZDvQw/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BKSGo90DmcJ/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BKODVSNDIJK/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BKLeLFyjPgT/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BJpwHrVD_h9/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BLjZcgZDoiZ/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BHxbFZtDnP8/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BHxkDVejXWv/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BHz2MXjjRQr/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BJ5OOZtDNwc/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BJ2fmhrjXln/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BHUCOm2j0nQ/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BHMD5R3jL54/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BHEWo10D9X-/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BHCs4i1jry9/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BF_xKRdtT_k/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BF3Nu7BNT9u/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BF3DmQBNT-7/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BFzNMpbtT8x/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BFzM4tKtT72/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BF6uQDHNT38/?taken-by=bazmohammad_mubariz1

https://www.instagram.com/p/BHEWjCMDG0D/?taken-by=bazmohammad_mubariz1