قرارداد ساخت دو شهرک رهایشی امروز میان وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان و شرکت های‌ خصوصی  باحضور رییس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان منعقد شد.

سیدسعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان، گفت که حکومت افغانستان بر اساس سیاست‌های روشن اقتصادی که دارد می‌خواهد تا حد امکان زمینه‌های مساعد برای کارفرماهای ملی و بین المللی ایجاد کند.

اوگفت که دو پروژه ساختمانی از جمله شهرک رهایشی حکیم سنایی و شهرک رهایشی بنایی در عرصه مسکن و ساخت ساز آغاز به کار می کند. به گفته این وزیر کابینه افغانستان، آغاز به کار این شهرک ها نشان از پایان رکود خانه سازی و ایجاد اشتغال زایی می باشد.

naderi
سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی افغانستان گفت که شروع کارهای دوباره این شهرک ها فرصتی خوبی برای سرمایه گذران خصوصی است

با بهره برداری شهرک های بنایی و سنایی، جمعن به تعداد 84 ساختمان که شامل 3780 باب آپارتمان رهایشی می شود در اختیار متقاضیان مسکن قرار می گیرد. مجموع سرمایه گذاری روی این شهرک ها بیش  از 11 میلیارد افغانی بیان شده است.

شهرک بنایی در سال 1393 در ساحه‌ای به مساحت حدود 93.7 جریب زمین تهداب گذاری شده بود که شامل 25 بلاک و 1400 آپارتمان رهایشی می شود که در 9 طبقه طرح شده است.

شهرک حکیم سنایی در ساحه‌ای با مساحت 103 جریب زمین که ملکیت تصدی خانه‌سازی می باشد، در سال 1393 اساس گذاشته شده بود که شامل 59 بلاک و 2380 آپارتمان می شود می باشد.

آقای نادری گفت که کار این شهرک‌ها از دوسال بدینسو بخاطر مشکلات فنی و هم‌چنان نبود سرمایه‌ کافی متوقف بود.