روز اول کنفرانس بروکسل، با جلسات متعدد رهبران افغانستان پی گیری شد. این جلسات بیشتر حول مسائل دوجانبه برخی از کشورهای کمک کننده با افغانستان و نشست های مهمی در حوزه های زنان و منطقه می چرخید.

توانمند سازی زنان

رییس جمهور افغانستان روز اول کنفرانس بروکسل، در نشستی در باره زنان این کشور از برنامه میثاق شهروندی صحبت کرد که هفته گذشته آن را آغاز نمود. او گفت که باید زنان و مردان در افغانستان حقوق مساوی داشته باشند و تاکید کرد که به لحاظ اقتصادی زنان افغان تقویت گردند.

او از کمک های مالی به زنان به عنوان یک راه حل کوتاه مدت یاد کرد اما گفت که باید زنان افغان بتوانند نیروهای مفید و درآمدزا شوند. او از آموزش های حرفه ای برای زنان یاد آوری کرد و گفت که بازار صنایع برای زنان افغان ایجاد گردد.

آقای غنی در عین حال بر بهداشت و مسائل صحی زنان تاکید نمود و از آموزش و پرورش در این کشور برای زنان به عنوان مهمترین امور یاد کرد.

meeting
رییس جمهور افغانستان در روز اول کنفرانس بروکسل

کمک های بریتانیا

رییس اجرایی افغانستان در روز اول کنفرانس بروکسل با نمایندگان دولت بریتانیا دیدار کرد و از کارکردهای حکومت وحدت ملی در قالب چارچوب متقابل سخن گفت.

آقای عبدالله با الوک شرما معاون امور پارلمانی وزارت خارجه بریتانیا و هیئت همراه او دیدار کرد و این عضو دولت بریتانیا بر ادامه کمک های کشورش به افغانستان تاکید کرد و گفت که حدود یک میلیارد دالر را به افغانستان متعهد می شود.

brussels
رییس اجرایی افغانستان در دیدار با نمایندگان دولت بریتانیا

کمک های هند

وزیر خارجه افغانستان نیز در راستای جلب حمایت کشورهای مختلف، با نماینده هند برای کنفرانس بروکسل دیدار کرد. در این گفتگو آقای مبشر جواد اکبر وزیر دولت هند در امور روابط خارجی نیز بر همکاری های دولت و مردم کشورش با افغانستان تأکید کرده و در عین حال روی مسائل امنیتی و همکاری های مشترک در این زمینه صحبت نمود. این مقام هندی، تروریزم را یک تهدید جهانی دانست که نه تنها امنیت افغانستان بلکه امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته است. او خواستار مبارزه با مشترک با این پدیده شد.

salahuddin-r
صلاح الدین ربانی با وزیر دولت در امور خارجه هند در بروکسل

کمک به دولت سازی

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان نیز علاوه بر نشست های دوجانبه، تفاهم نامه کمک 200 میلیون یورویی اتحادیه اروپا در حوزه دولت سازی برای افغانستان را امضا کرد.

آقای حکیمی در عین حال، با معاون بانک توسعه آسیایی دیدار کرده و در باره پروژه های توسعه ای به ویژه پروژه تاپی و کاسا یک هزار، همکاری ها در بخش مشارکت عمومی و بخش خصوصی، ترانسپورت، زیربناها، راه آهن و تداوم کمک‌های این بانک بر اساس اولویت های افغانستان گفتگو نمود.

signing
وزیر مالیه افغانستان در جریان امضا تفاهم نامه کمک مالی اتحادیه اروپا به دولت سازی در افغانستان