ویدئو های خنده آور یا فن از جمله جالب ترین ویدیو های است که بیشترین طرف دار و بیننده را دارد.

بسیاری ها به شدت به این ویدئوها علاقه مندند و گزارش ها می رساند که تولید این ویدیوهای جالب یکی از پر درآمد ترین عرصه های کاری است.

1- شوخی بی مزه و ترس ناک، شاید شما بودید قلب تان ایستاد می شد

https://www.youtube.com/watch?v=sFzrYXmJI-U

2- شوخی دانشجویان در صنف درسی، جوانی است دیگه از این کارها می شود

https://www.youtube.com/watch?v=iw7PYo0HJq8

3- نتیجه کم خوابی، خوب کمتر فیس بوک کار کنید شب به جای خوابیدن

https://www.youtube.com/watch?v=wqGqsvsEDz0

4- پیروزی مرغ بر انسان، خدا از مرغ های شله نجاتت بته 

https://www.youtube.com/watch?v=AiB1aJH0npc

5- خیلی غیر حرفه‌یی، مردکه به جای آب بازی کار دست خودش داده

https://www.youtube.com/watch?v=Ld-IH3ylTTs

6- وقتی غافل گیر می شوید، مثلن این فکر کرده کسی را اذیت کند

https://www.youtube.com/watch?v=vZbfM42GDiQ

7- خیلی کمیدی، یعنی امکان دارد این قدر آدم بخندد 

https://www.youtube.com/watch?v=RVfif-K6Cek

8- جالب ترین صحنه های که تا حالا شاید ندیده باشید

https://www.youtube.com/watch?v=-qYPcCcl4L4

9- کافیست زرنگ باشید، در نمی مانید

https://www.youtube.com/watch?v=gQeFDxviPj8

10- این یکی خیلی خطرناک است، شما از این کارها نکنید

https://www.youtube.com/watch?v=Umqo5ztcnwY

11- آخ عزیز دوست داشتنی، چه خوب می رقصد

https://www.youtube.com/watch?v=Zxm4SGorjXM

12- شوخی نه چندان جالب که شاید گاهی کار دست آدمها بدهد

https://www.youtube.com/watch?v=L0PYYVE2v0Q

13- نیت بد، قضای سر. یا همان که می گوید چاه کن خودش در چاه است

https://www.youtube.com/watch?v=t127C8TNFLI

14- به قول برخی ها به شدت یکی از این دو شادگل هست 

https://www.youtube.com/watch?v=JYXucJ3CCbo