سخنان اخیر حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان در باره طالبان، واکنش های گسترده ای را در میان کاربران شبکه فیس بوک به بار آورده است.

اخیرا، مجموعه ای از کاربران فیس بوک، کمپاینی را برای تغییر نام فرودگاه حامد کرزی به فرودگاه کابل به راه انداخته اند. دو سال قبل، فرودگاه بین المللی خواجه رواش کابل به نام فرودگاه بین المللی حامد کرزی تغییر یافت.

اکنون، این کاربران شبکه های اجتماعی می گویند که رییس جمهور افغانستان با اظهارات خود در باره طالبان به خون سربازان افغان توهین کرده است.

آقای کرزی این هفته در گفتگو با بی بی سی فارسی، از بمباران طالبان توسط نیروهای خارجی به شدت انتقاد کرد و از حملات آن ها بر روستاها و شهرهای مختلف نیز به نحوی دفاع نمود.

این اظهارات جدا از این که در میان حلقات سیاسی در افغانستان با واکنش های به همراه بوده، خشم بسیاری از کاربران افغان شبکه های اجتماعی را نیز در پی داشته است.

1- هارون معترف

haroon-mutaref

2- الفت رحیمی

ulfat-rahime

3- آرش احمدزی

arash-ahmadzai

4- حسن فکرت

hasan-fekrat

5- صبور ساعی

saboor-saee

6- عبیدالله معتصم

ubaidullah-mutasim

7- محب الله مومند

mohibullah-momend

8- طارق ثانی

tareq-sani-and-roohi

9- اجمل اکبری

ajmal-akbari