1- کارخانه تولیدی چپس الغوچک را یک خانم افغان در بامیان هشت سال قبل ساخته و تنها کارخانه تولیدی چپس در آن ولایت است.

the-dish

2- کارخانه الغوچک با یک هزار افغانی سرمایه گذاری بنا نهاده و اکنون با آن که میزان سرمایه اش را بازگو نمی کنند، اما شماری زیادی کارمند زن دارد.

packing

3- این کارخانه روزانه حدود 140 کیلو کچالو را مصرف می کند و چپس تولید می نماید.

chips

4- کارخانه تولیدی چپس الغوچک 20 کارمند دارد که 18 تن آن ها زنان می باشند و دو تن دیگر آن مردان اند.

workers-pic

5- تولیدات چپس این کارخانه در بازار بامیان به مصرف می رسد و خارج از آن هنوز توسعه نیافته است.

packed-chips

6- این کاخارنه تولید چپس با چندین مکتب و نهاد دیگر قرارداد دارد و برای آن ها چپس بامیانی عرضه می کند.

ready

7- مریم محمدی بنیان گذار این کارخانه تولیدی می گوید که سرمایه کافی ندارد و خواهان حمایت دولتی و نهادهای بین المللی می باشد.