دانشگر دختر بیست ساله افغان به صورت نمادین به عنوان یک زن تبعیض را دفن کرده است. او می گوید که از برخوردهای تبعیض آمیز به عنوان یک زن خسته است و تلاش دارد تا در مقابل تبعیض علیه جنسیت اش بی استد.

1- دانشگر دختری است که در یک خانواده ی که فرزند پسر نداشته بزرگ شده است. او می گوید که همواره در جامعه به چشم جنس دوم به آن ها نگاه می شده و از این که پسر نبوده اند، با دید حقارت بار به آن ها نگرسته می شده است. این دختر افغان که در بیست سالگی نام خود را تغییر داده و در روز چهلم تغییر نام خود طی مراسمی، مجموعه ای از شال و کتابچه خاطرات خود را دفن کرده می گوید که می خواهد هویت جدیدی داشته باشد و تصمیم گرفته که با این اسم جدید، بتواند زندگی جدید بدون تبعیض را به عنوان یک انسان نیز تجربه کند.

daneshgar

2- “ما در این برنامه خواستیم که هویت زنان پس از این دیگر پشت پرده نباشند. باید آن ها با اسم و شخصیت اصلی شان وارد اجتماع شوند. زن یک انسان است. دراین برنامه خواستیم نشان دهیم که دیگر باید زن با هویت خودش به دنیا بیاید و یا بمیرد. دیگر نباید زنان با اسم شخص دیگر مثلا به اسم پدر، برادر و یا شوهراش یاد شود، دفن گردد و یا چشم به دنیا باز کند. و به جای عکس اش یک گل یا یک عکس دیگر را در اعلان مراسم وفات یا تولد او استفاده نکنند. دراین جا ما چرا ها را خلق کردیم که چرا زن با شخصیت خودش آشکار نمی شود؟ به همین خاطر ما فهیمه را با اسم و هویت انسانی خودش دفن کردیم.”

no-to-discrimination

3- این دختر افغان می گوید که به مرد بودن و زن بودن احترام دارد و به جنس خود به عنوان زن نیز افتخار می کند اما از این که جنس دوم پنداشته شود و بدون هویت زندگی کند رنج می برد. او می گوید که زن و مرد باید بتوانند بدون تبعیض و برابر با هم زندگی کنند.

haji-nabi-town

4- ” من هیچ وقت از این که زن بوده ام، از جنسیتم پشیمان نیستم. افتخار می کنم من زن زاده شده ام. اما مردم آمدند مرا که انسان هستم برچسپ زن بودن زدند. من از این که آگاهانه پی برده ام که من اول انسان بعد یک زن هستم افتخار می کنم.”

graveyard