آنچنان که انتظار می رفت هندوستان متعهد شده تا در آینده نزدیک کمک های نظامی بیشتری به افغانستان نماید. با آن که این موضوع در محور گفتگوهای رهبران دو کشور دست کم برای افکار عمومی نبوده، اما منابعی در هند گفته اند که نخست وزیر آن کشور موضوع کمک های نظامی را در راس آجندای خود برای افغانستان قرار داده است.

بر اساس گزارش های روزنامه ایژین ایج – از روزنامه های هندی – نخست وزیر مودی به رییس جمهور غنی گفته است که به گونۀ جدی در نظر دارد تا تجهیزات نظامی-دفاعی برای تقویت ارتش افغانستان بفرستد.

این منابع گفته اند که رییس جمهور افغانستان از همتای هندی اش خواسته که برای فرستادن این تجهیزات نظامی به افغانستان عجله کند.

Ashraf Ghani and Narendra Modi
رهبران هند و افغانستان بر ضرورت مبارزه با بازیگران منطقه ی که از تروریزم به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند تاکید کردند

هرچند در نشست خبری که برای وضاحت این سفر برای خبرنگاران در هند برگزار شد، جی‌شنکر، وزیر خارجۀ هند گفته است که ” هند علاقه مند است که برای بلند بردن ظرفیت نظامی افغانستان، برخی گام های دیگر را نیز در نظر بگیرد.”

درخواست افغانستان از هند چرخبال های نظامی، قطعات هواپیماهای نظامی روسی و جنگ افزارهای سبک و سنگین است تا از این جنگ افزارها علیه طالبان و دیگر گروه های تروریستی در خطوط اول جنگ در افغانستان کار گرفته شود.

اما، هند برای لبیک گفتن به این درخواست های افغانستان هنوز خاموش است و وعدۀ قطعی به این کشور نداده است. به باور آگاهان، کمک های بیشتر نظامی به افغانستان به معنای تحریک بیشتر پاکستان است و احتمال آن می رود که با افزایش این کمک ها، حمله‌های بیشتر هراس افگنی بر اهداف اقتصادی و نظامی هند در داخل و بیرون از این کشور اوج بگیرد. به همین جهت، برخی ها متعقدند که هند و افغاسنتان موضوع کمک های نظامی را در این سفر رییس جمهور غنی به دهلی جدید به صورت جدی برجسته نکرده اند.

India Afghanistan leaders
منابع هندی گفته که آن کشور متعهد شده تا کمک های نظامی بیشتری به افغانستان نماید

منابع بزرگ تجارت کابل-دهلی

سفر رییس جمهور غنی به هند – همان طور که انتظار می رفت – یک سفر بوده که حساسیت های پاکستان را افزایش داده است.

رییس جمهور غنی در نشست خبری در دهلی-نو گفته است که “افغانستان، هرچند، یک کشور محاط به خشکه است اما باز می اندیشد. در حالی که پاکستان به بحر راه دارد اما همچون یک کشور محاط به خشکه می اندیشد.”

رییس جمهور غنی اما تاکید کرده که ” افغانستان حالا به یک چهارراه بدل شده؛ دیگر یک کشور محاط به خشکه نیست. هر کسی که راه ما را بسته نماید، ما هم راه شان را بسته می کنیم.”

رییس جمهور غنی در این نشست، ظاهرن خطاب به پاکستان، می پرسد که ” آیا ما نگران هستیم که راه های تجارتی میان افغانستان و هند از سوی یک کشور بسته می شود؟ به هر صورت، با فعالیت بندر چابهار، انحصار پاکستان بر راه های تجارتی پایان خواهد یافت.”

india afghansitan flags
روابط هند و افغانستان نسبت به سال اول حکومت وحدت ملی بهبود چشم گیری یافته است

همزمان با این، وزیر خارجۀ هند گفته که دهلی نو چند ماه پیش می خواست یک میلیون و هفت صد تن گندم را از طریق پاکستان به افغانستان بفرستد، اما ” مقام های پاکستانی در این رابطه سکوت اختیار کردند و هیچ پاسخی به ما ندادند.”

کمک یک میلیارد دالری

از دستآوردهای دیگری رییس جمهور غنی در این سفر، اعلام کمک یک میلیارد دالری هند به افغانستان است. مقام های هندی در این سفر رییس جمهور غنی، گفته اند که این مقدار پول برای توسعه زیربناهای اقتصادی افغانستان و تمویل پروژه های تولید انرژی برق آفتابی مصرف خواهد شد.

به گفتۀ مقام های هند و افغانستان این مقدار پول در بخش نظامی مصرف نخواهد شد و تنها برای تمویل پروژه های توسعه ای – اقتصادی هزینه می شود.

Eklil Hakimi and India external minister
هند و افغانستان سه تفاهم نامه را از جمله در زمینه استرداد مجرمان امضاء کردند

نگرانی از استفادۀ هراس افگنی

رهبران هند و افغانستان در بخشی از اعلامیه ای مشترک شان، در حالی که از کشور خاصی نام نگرفته، اما از تمویل هراس افگنی برای رسیدن به مقاصد سیاسی ابراز نگرانی کرده اند.

در این اعلامیه آمده که “هراس افگنان باید بدون تبعیض هدف قرار داده شوند ، لانه های شان باید از میان برداشته شود. این مساله تنها به سود امنیت افغانستان و هند نه، بلکه به سود امنیت منطقه خواهد بود.”

رییس جمهور غنی، بلندپایه ترین مقام سیاسی-نظامی افغانستان است که در دو-سه ماه اخیر به هند می رود.

Senior Afghan Officials
مقام های ارشد امنیتی و نظامی حکومت افغانستان به صورت مکرر با سفر به هند خواستار کمک های نظامی شده بودند

با توجه به وعدۀ یک میلیارد دالری هند به افغانستان در این سفر، ظاهرن این سفر پر دستآورد خوانده می شود، اما معلوم می شود که افغانستان هنوز برای گرفتن تجهیزات بیشتر نظامی از هند راه درازی در پیش دارد.

پیش از این، حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی، قدم شاه شهیم، رییس ستاد کل ارتش افغانستان و فرمانده آمریکایی مأموریت قاطع در افغانستان نیز از هند بازدید کرده بودند و همه بر فرستادن کمک های بیشتر نظامی به کابل تأکید نموده بودند.