کابل در یک هفته گذشته شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است، این رویداد‌ها بر علاوه کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان کابلی، خساره‌های مالی نیز در پی داشته است. برخی از دکانداران و مارکیت داران نزدیک به این رویداد‌ها می‌گویند که آنان چندین میلیون دالر در این رویداد ها خساره دیده اند.

building damaged in Kabul explosion
نمای ساختمانی که در حمله انتحاری این هفته کابل تخریب شده است

حاجی لطیفی، صاحب یکی از مارکیت‌های شهرنو که مارکیت اش در حمله‌های اخیر کابل به شدت تخریب شده می‌گوید که از مارکیت او تنها اسکلیتی باقی ماند است. این تاجر در گفتگو باخبرنامه گفت که “ستون‌ها، سقف و کلکین و دروازه همه چی مارکیت ام فرو ریخته است، به مارکیتم بیش از دومیلیون دالرخساره وارد شده است، من حالا تنها با اسکلیت مارکیت ام چی کنم؟”

این تاجر افغان می‌گوید که این اولین بار نیست که آنان بخاطر رویداد های امنیتی متضرر می شوند. او گفت که از ما مالیه و محصول گمرگ گرفته می‌شود اما در مقابل چرا امنیت ما تامین نمی‌شود. این تاجران می‌گویند که دیگر توان پرداخت خسارت از جیب شان را ندارند. این تاجر کابلی گفت که” اگر دولت امنیت ما را تامین نکند ما دیگر مالیه نمی‌پردازیم.”

این تنها مارکیت‌ها و دکان‌ها نیست که در حمله‌ی شهر نو ضرر دیده است. خانه‌های مسکونی نیز فرو ریخته و صدمه دیده است.

effected-area
منازل مسکونی نیز در انفجار انتحاری به شدت آسیب دیده اند

حاجی شیر محمد، صاحب یکی از خانه‌های مسکونی در نزدیکی موسسه پاملرنه در شهر نو کابل، می‌گوید که سقف ها و دیوار های خانه او ریخته است. او پیش بینی می‌کند که خانه اش بیش از 800 هزار افغانی خسارت دیده است.

سیستم بیمه برای تاجران

مقام‌های اتاق تجارت بین المللی افغانستان می‌گویند که این وظیفه دولت این کشور است تا از جان و مال شهروندان افغان دفاع کند. آنان می‌گویند که حکومت مکلف است در مقابل مالیات که از تاجران می‌گیرد، باید حد اقل یک نظام بیمه‌ای مشخص را برای این تاجران داشته باشد.

آذرخش حافظی، رییس اتاق تجارت بین المللی افغانستان در گفتگو با خبرنامه ابراز داشت با تکرار خسارات ناشی از انتحار، انفجار و ناامنی شاید بسیاری از تاجران افغان دست از فعالیت های اقتصادی در این کشور بردارند.

window
مقام های اتاق تجارت بین المللی افغانستان گفته اند که در صورت ادامه ناامنی ها تاجران ممکن فعالیت های تجاری شان را متوقف سازند

آقای حافظی تاکید کرد که کارآفرینان افغانستان نباید منابع عایداتی شان را از دست دهند و گفت که تاجران بیشترین درآمدهای دولتی را تامین می کنند.

مقام‌های اتاق و تجارت افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهند که در چنین شرایط باید دولت یک صندوق پولی حالت اظطراری ناشی از شرایط ناامنی ها را ایجاد نماید.

همزمان با نا آرامی ها، حوادث غیرمترقبه نیز فشارهای مالی شدیدی را بر تاجران افغان می آورد. اخیرا ناکامی در مهار به هنگام آتش سوزی در یکی از مارکیت های غرب کابل، خسارات فراونی را به بار آورد.  گزارش شده که آن آتش سوزی نزدیک به 20 میلیون دالر ضربه‌ی اقتصادی به دکان‌داران و تاجران این مارکیت وارد کرده است.

distructed
حملات انتحاری بازارهای کابل را کساد کرده است

تاثیر فضای جنگی بالای خرید و فروش

حمله‌های اخیر کابل درست زمانی رخ داد که مردم افغانستان تا چند روز دیگر به پیشواز عید قربان می‌روند. با این وجود فضای حاکم در کابل به‌خصوص در شهرنو باعث شده که معاملات تجاری به شکل قابل ملاحظه‌ای فروکش کند. جاده‌ها و کوچه‌های شهر نو، بجای این که شور و شعف خرید پیش از عید را داشته باشد، خالی به نظر می‌رسد.

جمال الدین یکی از دکانداران شهر نو به خبرنامه گفت که در یک هفته گذشته، صرف یک سیر بادام فروش داشته است. او می‌گوید که شهر نو از نقاط امن و تجاری شهر کابل بود اما در چند روز اخیر بخاطر نا امنی ها بازار خرید و فروش در این شهر کم رونق بوده است. او می‌گوید که در دو روز گذشته دکان او قفل بوده است و معاملات بازاری اش کساد می باشد.

inside-the-building
تاجران افغان از ادامه وضعیت موجود امنیتی در کابل نگران هستند

جمال الدین گفت که “من در این ماه از کرایه دکان حتی باقی هستم، اگر وضعیت به همین‌گونه دوام کند، مجبورم دروازه دکان ام را ببندم”