داستان خشونت علیه زنان در شمال افغانستان اندکی تغییر کرده است. گزارش شده که در دو سال گذشته، 15 مورد خشونت علیه مردان از سوی زنان در ولایات شمالی افغانستان ثبت شده است.

خبرنامه در جستجوی موارد این خشونت ها، به هشت مورد آن پرداخته است.

1- لت وکوب توسط زن و مادرزن

این مورد در شهر مزار شریف به ثبت رسیده است. مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان می‌گویند، مردی که مورد خشونت قرار گرفته بود، به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کرده است. این نهادها اما گفته اند که به نوعی باید همراه همسرش کنار بیاید. جالب اینجاست که وی با لحن مظلومانه ای گفته که “این چندمین بار است که خانم و خشویم مرا مورد لت و کوب قرار می دهند.”

Apoligy

سعدیه اکرامی، مسوول بخش نظارت کمیسیون حقوق بشر در مزار شریف به خبرنامه ضمن تایید این مورد خشونت علیه یکی از مردان در بلخ گفت که این مورد در بخش خشونت‌های زنان علیه مردان در شمال افغانستان به ثبت رسیده است.

2- توهین و تمسخر شوهر در انظار عمومی

مقام‌های کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان می‌گویند که آنان موردی از خشونت علیه مردان را ثبت کرده اند که در آن زنی به دلایل جنجال‌های خانوادگی همیشه شوهرش را در محضر عام توهین می کرده و مورد تمسخر قرار می داده است. این امر سبب شده تا شوهر او به عنوان شاکی به کمیسیون حقوق بشر افغانستان مراجعه کند.

abusing

3- رد مقاربت جنسی

تجاوز و مقاربت جنسی اجباری با زنان یکی از خشونت های شایع و گسترده در جامعه افغانستان است. اما در شمال افغانستان کمیسیون حقوق بشر موردی از خشونت علیه مردان را ثبت کرده که در آن زن از مقاربت با شوهرش امتناع کرده است. مرد شاکی با مراجعه به کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان این مورد را در ذیل خشونت علیه مردان ثبت کرده است.

violence

4- قطع آلت تناسلی

این مورد از خشونت علیه مردان در ولایت قندوز به ثبت رسیده است. مبارک رضایی، مسوول بخش ساحوی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان به خبرنامه گفت که اوج ناسازگاری و اختلاف میان یک زوج، سبب شده است که زن آلات تناسلی شوهرش را قطع کند. شوهر این زن نیز آن را در جزء موارد خشونت علیه مردان در ولایت قندز در کمیسیون حقوق بشر ثبت کرده است.

cut

5- ترک نکردن پس از طلاق

این مورد نیز در ولایت قندوز به ثبت رسیده است. شفیقه سپر، مسوول نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در قندوز به خبرنامه گفت که در این پرونده، زن و مرد از هم جدا شده و طلاق به صورت شرعی جاری شده است. مرد مهریه خانم خود را نیز پرداخته. اما این خانم خانه این مرد را ترک نمی کرده است. به گفته خانم سپر عروسی این زوج نیز در اثر فرار از منزل شکل گرفته است.

angry

6- بستن تهمت خشونت به مرد

در قندوز موردی دیگری نیز ثبت شده که در آن زن خود را ضرب و جرح می کرده و پس از آن علیه شوهرش شکایت می نموده. گزارش شده که شوهر این خانم به خاطر چند بار تهمت و افترا زن خود، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی شده است. خانم سپر گفت که بعد از تحقیق نهادهای عدلی، معلوم شده که این زن، خودش را مورد لت و کوب قرار می داده و بعد بخاطر که شوهرش را آزار دهد، این لت و کوب را به پای او ختم می کرده و علیه اش شکایت می نموده است.

slapt

7- اضافه خرچی

در زون شمال افغانستان اضافه خرچی یک زن نیز به عنوان خشونت علیه مردان به ثبت رسیده است. به گفته‌ی محمد سامع رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف، اضافه خرچی بیش از حد که در توان شوهر نبوده است، نیز از مورد های خشونت زنان علیه مردان در شمال کشور به ثبت رسیده است.

wasting

8- متلک گویی علیه پسران

خشونت دیگری که در شمال افغانستان به ثبت رسیده، متلک گویی دختران بالای پسران است. در شمال کشور در منطقه ای که شاگردان پسر از ساحه مکتب دخترانه می گذرد آنان با متلک گویی این دختران روبرو است و علیه این مورد شکایت صورت گرفته است. البته اگر این مورد خشونت علیه مردان باشد، زنان در محیط های عمومی به شدت از این نوع خشونت در سراسر افغانستان رنج می برند.

teasing

توسط علی شیر شهیر

علی شیر لیسانس‌اش را از دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه کابل گرفته است. او در چندین رسانه‌ی دیداری- شنیداری و چاپی به‌ حیث خبرنگار، گزارشگر و ویراستار کار کرده است. شهیر اکنون خبرنگار بخش اجتماعی و اقتصادی در خبرنامه است.