شهرداری کابل از معدود جنجالی ترین ادارات حکومت افغانستان، دست کم در یک و نیم دهه گذشته بوده است؛ اداره‌ی که هر کسی مسوول آن شد، یا به زودی از آنجا بر کنار شد و یا هم نه چندان با نام خوب آن اداره را ترک کرد.

شهرداری کابل اما در این اواخر صاحب یک مدیر جوان و تحصیل کرده شده است که بیشتر تغییر و تبدیلی هایش، چهره های جوان را فرصت داده است تا در رهبری این اداره قرار بگیرند. در دو – سه ماه اخیر، تنها سه بانوی جوان که هر کدام تحصیلات عالی در کشورهای مانند امریکا و جاپان دارند نیز در پست های کلیدی این نهاد استخدام شده اند.

هر چند شعار کلی سران حکومت وحدت ملی همین فرصت دادن به جوانان بود که در راس رهبری یا دست کم در پست های کلیدی و تاثیر گذار به کار گماشته خواهند شد، اما این وعده ها کمتر در سطح کلی به نظر می رسد. اما رهبری جدید شهرداری کابل به نظر می رسد که تصمیم به چنین کاری دارد.

سحر همدرد، رییس پالیسی و انسجام

خانم همدرد، ماستر شهرسازی از جاپان است. او در جریان تحصیلات ماستری اش، دو اثر با  استندرد کنفرانس های بین المللی نشر کرده است که مورد توجه بسیاری ها قرار گرفت.

اکنون خانم همدرد به عنوان رییس پالیسی و انسجام شهرداری کابل به کارش شروع کرده است.

Ms.-Sahar
سحر همدرد رییس پالیسی و انسجام شهرداری کابل

سحر در مکتب عبدالقاسم فردوسی درس خوانده و لیسانس خود را در رشته مهندسی از دانشگاه پولی تکنیک کابل به دست آورده است. او قبلن نیز در شهرداری کابل به عنوان معاون ریاست تطبیقات و آمر تطبیق پلان‎های این اداره کار کرده است.

از دست آوردهای عمده خانم سحر، طرح و دیزاین پلان انکشافی عمومی پروژه تفریح‌گاه بند قرغه است که یکی از پروژه‌های اساسی در شهر کابل و در سطح کشور است. دست آوردی که سبب شد او رییس پالیسی و انسجام شهرداری کابل شود.

اکنون خانم سحر پس از بازگشت از جاپان، باز هم از سوی شهردار کنونی به عنوان رییس پالیسی این نهاد تعیین شده است. خانم سحر از معدود بانوانی است که توانایی مدیرت و طرح و دیزاین پروژه ها را دارد.

در کنار این، او موفق شده است از بهترین دانشگاه یکی کشور جهان که در شهرسازی و دیزاین پروژه ها شهره جهان است، ماستری اش را به دست بیاورد.

خانم همدرد به خبرنامه می گوید “ما در این اواخر سیستم جدید قانونی را در شهر داری کابل جهت خدمت بیشتر به مردم ایجاد کردیم و در مورد تکمیل کردن قاعده‌های این سیستم و تطبیق آن کار می‌کنیم. مثلن، سیستم اولویت بندی ترمیم سرک‌ها به اساس اندازه مستفدین مناطق در نظر گرفته شده، و با ایجاد این سیستم رضایت مردم را در فعالیت‌های مان تا حالا داشتیم”.

sahar-hamdard
خانم همدرد تحصیلات عالی در خارج از افغانستان دارد

مقدسه یورش، ریس منابع بشری

خانم مقدسه یورش مکتب را در پاکستان و کابل خوانده است. لیسانس خود را از رشته اقتصاد و مدیریت از دانشگاه پونه هندوستان به دست آورده است و در سال 2014 بعد از دریافت بورسیه فولبرایت ماستری اش را از در رشته مدیریت و تجارت بین الملل از دانشگاه آکرون اوهایو گرفته است.

خانم مقدسه در کنفرانس های بین المللی تجارتی به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده و ایجاد فرصت تحصیلی در مکاتب امریکا برای جوانان متماز افغانستان، ایجاد یک نهاد فرهنگی به منظور تحکیم روابط فرهنگی میان دانشجویان افغانستان و امریکا از جمله فعالیت ها و دست آورد های او در جریان تحصیل اش در امریکا بوده است.

خانم مقدسه یورش چندین پروژه انکشافی را با حمایت سازمان های بین المللی در افغانستان مدیریت کرده و در بخش توسعه تجارت، مدیریت عملیاتی، تحقیق و تحلیل پالیسی ها، توسعه مارکیت و مطالعات زیربنایی پروژه های انکشافی، تجربه مسکلی دارد.

خانم مقدسه یورش اکنون به عنوان رییس منابع بشری شهرداری کابل کار می کند. او می گوید، وظایف عمده اش در این ریاست، فعالیت های مربوط به امور کادری کارمندان شهرداری، امور استخدام و تقرری کارمندان، آموزش و ظرفیت سازی و نظارت بر کارکرد کارمندان این اداره می باشد.

خانم یورش می گوید “پس از اشتراک در نشست های اقتصادی مختلف و ارتباط علمی با دانشجویان و ادارات مختلف دولتی ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدم که سیستم مدیریت شهری آمریکا می تواند الگوی خوبی برای افغانستان باشد، آمدم تا این تیوری را در شهر کابل عملی کنم.”

Kabul-office
مقدسه یورش رییس منابع بشری شهرداری کابل

مقدسه در مورد پلان ها می گوید: ” تا کنون ده‌ها بست خالی شهرداری کابل به داوطلبی عمومی رفته؛ کاری که تا کنون در این ارگان بی سابقه بوده، ما به دنبال جذب و استخدام کادرهای تخصصی و جوان کشور هستیم. برنامه یی که از آغاز تا کنون به طور پیگیرانه روی آن کار کرده ام، دیجیتلی کردن سیستم مدیریت منابع بشری شاروالی کابل است.”

او می افزاید که در دو ماه اخیر ارگان های مختلف چون بانک جهانی و Democracy International در راستای اجرایی کردن این برنامه با ما همکار بوده اند و عنقریب سیستم الکترونیزه مدیریت منابع بشری در شاروالی کابل آغاز می شود. با تطبیق این برنامه درازمدت، سیستم شاروالی کابل از حالت فرد محوری به سیستم محوری تغییر شکل می یابد و در حقیقت می توان آنرا انقلابی در عرصه مدیریت دیجیتالی در کشور دانست.

برشنا اوریا، رییس مرکز ارتباط و اگاهی عامه

خانم اوریا در سال 1385 از ژورنالیزم کابل لیسانس خود را گرفته است.، درسال 2013 از پوهنتون بین المللی مالیزیا در رشته مدیریت و رهبری تجارت ماستری اش را دریافت کرده است.

خانم ارویا در بخش‌های روابط عامه، اگاهی‌دهی، مدیریت و رهبری پروژه‌ها و مدیریت تیم‌های کاری با نهاد‌های مختلف ملی و بین المللی تجربه کار یازده ساله دارد. برشنا ارویا، به عنوان مدیر مسوول مجله سباوون، مجری و پرودیوسر چندین برنامه رادیویی برای جوانان، خانم ها و اطفال نیز فعالیت کرده است.

او موسس یک موسسه غیر انتفاعی و یک نهاد غیر دولتی برای ارائه خدمات در بخش‌های رسانه‌یی، حقوق زنان نیز است. خانم ارویا به خبرنامه می گوید ” بوجود آمدن فضای تخصصی و تخنیکی در سطح رهبری این اداره و با تغییراتی که در سطح رهبری شهرداری کابل رونما گردید، کار به اهل کار سپرده شد، حس کردم در چنین محیطی کار بهتر  و موثر تر را برای شهروندان شهر کابل ارائه می توانم”.

new-to-work
برشنا اوریا رییس ارتباط و آگاهی عامه شهرداری کابل

ریاست ارتباط و آگاهی عامه در شهرداری کابل مسوولیت تامین ارتباطات این نهاد با سایر نهاد‌های ذیدخل در امور شهری را دارد.  این ریاست به عنوان پل ارتباط میان مردم و شهرداری کابل نیز عمل می‌کند.

هرچند در مواردی جوانان نیز پس از شامل شدن در ادارات افغانستان و به ویژه پس از قرار گرفتن در نهادهای مالی منحرف شده و شامل حلقه های بزرگ فسادهای مالی می گردند، اما باور هیات رهبری شهرداری کابل این است که هنوز هم نیروهای جوان می توانند در قسمت جلوگیری از فساد مفید واقع شوند. به ویژه بانوان جوان که حس بیشتری مبارزه با فساد را دارند و به راحتی وارد حلقه فساد و مافیای فساد اداری نمی شوند.

برای همین رهبری جدید شهرداری تلاش دارد در کنار این که مساله جنسیت را در سطح رهبری اداره شان رعایت کنند، با استخدام بانوان جوان و تحصیل کرده، از گسترش فساد نیز جلوگیری کنند. انتظار می رود  این سه بانوی جوان، پس از مدتی ثابت کند که اعتماد به دختران تحصیل کرده و استخدام شان در ادارات کلیدی نه تنها که مشکل ساز نیست، بلکه در روند سرعت بخشیدن به خدمات نیز مفید واقع خواهد شد.

علی شیر شهیر همکار این گزارش بوده است.