رییس جمهور غنی به روز یک شنبه در کابل، در کنفرانس شهردارهای افغانستان اشتراک کرد و در جمع شهرداران ولایت های مختلف کشور صحبت نمود. خبرنامه در این گزارش، به 9 نکته اساسی از سخنرانی رییس جمهور غنی در دومین کنفرانس شهرداری‌های افغانستان در کابل، پرداخته است.

شهرداران با ظرفیت

رییس جمهور اشرف غنی در سخنان خود از 21 شهردار که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند، به عنوان شهرداران با ظرفیت نام برد. او گفت که خودش مستقیم با 21 شهردار مصاحبه کرده است و به اساس ظرفیت که این افراد از خود نشان داده اند، آنان را به عنوان شهرداران ولایت های افغانستان تعیین کرده است. به گفته‌‎ رییس جمهوری ملاک ظرفیت آنان، داشتن دانش علمی، تجربه عملی و تعهد کاری می‌باشد.

رییس جمهور عنی گفت که پلان ها و برنامه های تک تک این شهرداران را خوانده است و دو نکته برای او در برنامه های آنان جالب بوده است. اول این که در برنامه‌های آنان وابستگی وجود ندارد. آقای غنی گفت “دیدگاه شما رسیدن به خود کفایی است و این ذهنیت و دیدگاه شما ذهنیت گدایی نیست، ما دیگر از گدایی خسته شده ایم.”

Arg-Speech

نکته دیگری که در برنامه‌های این شهرداران مورد توجه رییس جمهور واقع شده است، برنامه های مدیریتی آن‌ها بوده است. رییس جمهور افغانستان گفت که چیزی که امروز دیدم این است که در میان این شهرداران، یک ظرفیت بزرگ مدیریتی وجود دارد.

شورای شهری، پل ارتباطی میان دولت و شهروند

رییس جمهور غنی گفت که اهمیت برگزاری این کنفرانس در این است که شهرداران، از یک شهردار منزوی به یک شبکه شهری و یک شبکه قدرت‌مند مبدل می‌‌شوند. او گفت که تا حالا شهرهای افغانستان صدا نداشت بخاطر که شهرداران مالک شهر نبودند. آنان یا زیر فشار حکومت محلی بودند، یا مورد توجه قرار نمی‌گرفتند.

رییس جمهور اما تاکید کرد که بعد از تشکیل شورای شهری، شهرداران به عنوان یک شبکه، صدای رسای خواهند داشت. آقای غنی تأکید کرد این شبکه، پل ارتباطی میان دولت و شهروندان است که توسط آن صدای شهروندان به دولت شان خواهد رسید.

Presidential-palace

 شهردار کابل در کابینه

رییس جمهور غنی در ادامه صحبت‌های خود گفت که از این به بعد شهردار کابل به نمایندگی از تمام شهرداران افغانستان بر علاوه جلسه‌های شورای شهری، در جلسه‌های کابینه و هم‌چنان جلسه‌های شورای عالی اقتصاد نیز باید شرکت کند. رییس جمهور گفت که شهردار کابل مکلف است که نه تنها گزارش‌های خود را، بل‌که گزارش‌های شهردارهای دیگر افغانستان را نیز هر هفته در جلسه‌ها ارایه کند.

شهروند روح شهر

رییس جمهور در قسمتی از سخنانش گفت که شهر یک پدیده فیزیکی نبوده بل یک پدیده اجتماعی است. او گفت که شهر بدون شهروند معنی ندارد و هر شهروند، فکر، توقع و قضاوت دارد. تاکنون قضاوت شهروندان ما این است که آنان از یک سیستم ناکارآمد شهری آزار می‌بینند.

While-intering

رییس جمهور خطاب به شهرداران گفت که مهم‌ترین معیار تان برای بودن در مقام شهرداری در هر شهر این است که شهروندان را صاحب شهر کنید. او گفت که در وصف کابل 400 سال متواتر اشعار سروده شده بود. حالا اما برای کجای این شهر شعر باید سرود. او گفت که ما امیدوار هستیم که در چند سال آینده کابل را به شهری تبدیل کنیم که در وصف آن باز هم شعر سروده شود.

شهروند مالک شهر

اشرف غنی گفت که هر شهروند مالک شهر است. شهروندان تنها مالکیت چهار دیواری خانه شان نیستند. او گفت که همه خانه خود را پاک نگه می‌دارند اما کوچه خود را پاک نمی‌کنند. رییس جمهور تاکید کرد که باید شهروندان ما به این آگاهی برسند که مالکیت آنان، تنها به چهار دیواری خانه شان خلاصه نشود.

او در عین حال گفت که درمقابل، کسانی که مالکان شهر های افغانستان اند، حق دارند که صاحب ملکیت شرعی و قابل اعتبار باشند. شهردار‌ها مکلف است که برای این شهروندان انسجام شهری و خدمات شهری ایجاد کند.

Palace-conference

آقای غنی افزود که مالکیت زمانی ایجاد می‌شود که حس پاسخگویی متقابل وجود داشته باشد. او گفت در صورتی که برای مردم خدمات نداشته باشیم آنان شهر را چطور از خود بدانند و حس مالکیت کنند.

مشخص شدن صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های شهردارها

رییس جمهور غنی گفت که از این پیش صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های شهردار‌های افغانستان به صورت واضع داخل یک چارچوکات منظم تعریف نشده بود. هر کدام از شهردارها به من تعهد کرده است که چی کارهای را انجام می دهند.  رییس جمهور افزود، از نگاه قانونی صلاحیت‌های این شهرداران واضح نیست. چون همیشه یا قانون گذشته امان الله خان را تکرار کرده اند یا بصورت کاپی از کشورهای دیگر در این قانون گنجانیده شده است.

او گفت که خودش شخصن به قول خودش ضربتی بالای این قانون کار می‌کند که در این قانون صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های هر شهردار به صورت مشخص و واضح تعریف شود.

از دید رییس جمهور، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های شهردارها طوری باید تنظیم شود که میان شهردارهای همه‌ی ولایات افغانستان به نوعی هماهنگی ایجاد شود و باعث نشود که امکانات ما بار بار مصرف شود.

Ghani-in-ARG

توجه به میراث‌ فرهنگی

آقای غنی گفت که برای حفظ آبدات و میراث‌های فرهنگی باید تلاش شود. او تأکید کرد که درست است در افغانستان وضعیت جنگی حاکم است، اما این جنگ تا ابد در افغانستان پایدار نیست. روزی این آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی یکی از بزرگ ترین منبع عواید شهری می‌شوند. او گفت که خیلی از مناطق افغانستان به حاشیه رانده شده است که در زمان راه ابریشم از مرکزی ترین و استراتژیک ترین مناطق این کشور بود.

او از اختصاص 350 میلیون افغانی برای بازسازی مساجد تاریخی افغانستان خبر داد. او تاکید کرد کرد که “هر سال بعد از این میراث های فرهنگی عظیم ما مورد توجه قرار گرفته و بودجه خاص برای بازسازی آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.”

 شهر به عنوان یک فرصت

رییس جمهور غنی به شهردارها گفت، هر شهردار باید توان این‌را داشته باشد که به هر شهر به عنوان فرصت ببیند. او گفت که 20 ولایت افغانستان، ولایات ترانزیتی است که باکشورهای دیگر یا هم‌مرز اند و یا از طریق دیگر ولایات راه دارند. شهرها را به عنوان فرصت ببینید که دریابید تا نقاط عمده فرصت در این شهر ها چیست.

speech

انتخابی کردن شهرداری‌ها

رییس جمهور افغانستان در کنفرانس شهرداری‌ها بر التزام به قانون اساسی تاکید کرد و گفت که “باید بتوانیم شهرداری‌ها را انتخابی کنیم و به این خاطر است که ما بیشتر شهردارها را از قشر جوان انتخاب کرده ایم که دیدگاه خوب و فرصت کافی داشته باشند، تا فردا بتواند برای مردم صادقانه خدمت کند.”

او در عین حال تصریح کرد که پیش از انتخابی شدن شهردارها باید نهادها را اصلاح کرد. او گفت که “فردا نهاد شهرداری به عنوان یک نهاد انتخابی یک برنامه واضح و روشن برای پیشبرد کارهای خود داشته باشد.”