با فرارسیدن امتحانات دانشگاه ها، دانشجویان همه به آرزوی پایان امتحان و برنامه ریزی برای زمان تعطیلات می باشند. بسیاری از این دانشجویان بیشتر از این که برای امتحانات برنامه ریزی داشته باشند آمادگی برنامه های بعد از ختم امتحان را  می‎گیرند. این حاشیه های فصل تعطیلات دانشجویی، خواندنی است.

1- تفریح و سرگرمی

تعدادی از دانشجویان در هنگام رخصتی بیشتر همراه دوستان به خصوص هم‌صنفان خود به تفریحگاه ها و جاهای دیدنی می روند و در کنار آن به قلیون خانه رفته و با دوستان خود، کافه نشینی را تجربه می کنند.

enjoyment

2- تامین مصرف دانشگاه

برخی از دانشجویان که اقتصاد ضعیف دارند، کوشش می کنند با استفاده از رخصتی دانشگاه کار کنند تا مصارف پس از تعطیلات دانشگاه را تامین نمایند. آنان بیشتر کار های شاقه مثل فعالیت های روزمزد ساختمانی را در این فصل انجام می دهند.

3- دیدن فامیل؛ روبروشدن با کارهای ثقیل

دانشجویان که از ولایات است، در هنگام رخصتی  به بهانه ی بازدید از فامیل شان همرای آنان کار می کنند. تعدادی آنان در آبیاری زمین، جمع‌آوری بادام و دیگر میوه های خشک وتازه در کنار فامیل خود مصروف می شوند.

بیشتر آنانی که کارهای شاقه انجام می دهند دست های شان نظر به این که عادت به کار نداشته است پرآبله می شود.

Students

تعدادی زیادی از آنان در صفحات فیس‌بوک از وضعیت کاری خود شکایت کرده اند. بسم الله برهانی یکی از محصلان که به ولایت خودش رفته، در صفحه‌ی فیس‌بوک خود از مصروفیت زیادی کاری شکایت دارد.

4- مطالعه و برنامه های فرهنگی

عده‌ی دیگر از آنها بیشتر مصروف خواندن روزنامه و اشتراک در برنامه های فرهنگی است. شماری از آنان می گویند هیچ برنامه‌ی ندارند و در لیلیه ها زندگی خود را با سرگرمی ها و کتاب خوانی و مطالعه سپری می کنند.

5- دیدن فلم و سریال

برخی از دانشجویان که در لیلیه زندگی می کنند، بیشترین وقت شان صرف دیدن سریال و فلم می شود، زمانی که دانشگاه رخصت می شود آنان به اتاق های دوستان خود رفته و از آنها فلم یا سریال می خواهند. در این هنگام دانشجویان هنرهای زیبا به خاطر داشتن فلم های متنوع، بیشتر مورد توجه‌ دانشجویان خوابگاه قرار می گیرند.

cinema

6- بازدید از اقوام

عده ی دیگر دانشجویان لیلیه در هنگام رخصتی به بهانه دیدن از اقوام و خویشاوندان خود خانه‌ی شان می روند؛ اما این رفتن شان بیشتر به خاطر دوری از غذای لیلیه می باشد که می‌گویند غذای لیلیه بی کیفیت است و بیشتر اوقات رخصتی را در خانه ی خویشاوندان خود به سر می برند.

7- فیس ‌بوک؛ اولین مصروفیت دانشجویان

تعدادی دیگری از دانشجویان در رخصتی ها بیشترین مصروفیت شان شبکه های اجتماعی از جمله فیس‌بوک است. تعدادی زیاد دانشجویان، دختران وپسران از فیس‌بوک به خاطر چت(پیام) با دوستان خود استفاده می کنند.

8- مصروفیت دختران

دختران با وجود که در جریان سمستر بیشتر نسبت به پسران درس می خوانند؛ اما آنان در هنگام رخصتی دانشگاه نیز اکثریت شان مصروف مطالعه است. دختران که در خوابگاه است رخصتی های خود را  وقف مطالعه مراجعه به انترنت خانه، رفتن به کتاب خانه و تمرین های ورزشی می کنند و آنان نظر به فضای سنتی حاکم در جامعه خیلی کم به بیرون یا تفریح می رود.

studies