مسوولان شهرداری کابل از ایجاد مصوبه جدیدی برای بلندمنزل‌ها و مارکیت‌های تجارتی در کابل خبر می‌دهند. آنان می‌گویند هر بلند منزل و مارکیت که با معیارهای مصوبه جدید شان برابر نباشد، از طرف این ارگان بسته شده واجازه فعالیت داده نمی‌شود.

عبدالقادر آرزو، سخنگوی شهرداری کابل به خبرنامه گفت که شهرداری کابل یک مصوبه جدید را ترتیب کرده است که شامل تمام ویژگی‌های یک تعمیر معیاری در شهر کابل می‌باشد. وی گفت که شهرداری کابل تصمیم گرفته است، ساختمان‌ها و مارکیت‌های را که با معیارهای این مصوبه همخوانی نداشته باشد، بسته کند.

under-construction
مقام‌های شهرداری به تعمیرهای غیر معیاری هشدار داده اند

به گفته آقای آرزو: ” در این مصوبه آمده است که یک مارکیت تجارتی، یک تعمیر رهایشی و هم‌چنان سایر ساختمان‌ها از چه امکانات ایمنی و مقاومت در مقابل حوادث طبیعی برخوردار باشد. این مصوبه در حال تکمیل شدن است و بعدن به خاطر منظوری به کابینه حکومت افغانستان فرستاده خواهد شد.”

مقام‌های شهرداری هم‌چنان از ایجاد کمیسیونی خبر می‌دهند که برای سروی کیفیت و مسایل ایمینی ساختمان‌های کابل موظف شده اند.

عبد القادر آرزو سخنگوی شهرداری کابل تاکید کرد که “این کمیسیون وظیفه دارد که مارکیت‌ها و تعمیرهای که فاقد امکانات ایمنی و راه‌های اضطراری باشد، شناسایی نماید و به ساختمان‌های که امکان معیاری شدن آنها وجود دارد، دستور داده شود که معیارهای ایمنی و اضطراری را که برای یک تعمیر معیاری نیاز است، فراهم کنند. درغیر آن صورت باید همه‌ی مارکیت‌های که به‌صورت غیر معیاری ساخته شده است، بسته خواهد شد.”

kabul-buildings
شهرداری کابل، کمیسیونی را برای بررسی مارکیت‌های تجارتی تشکیل داده است

نبود امکانات ایمنی و راه اظطراری

برخی از دکانداران کابل می‌گویند که نبود امکانات ایمنی در مارکیت‌های تجارتی، عمده ترین مشکلات ساختمان سازی به ویژه در بلند منزل‎ها می باشد.

پهلوان ضیا، دکاندار یکی از مارکیت‌های کوته سنگی، می‌گوید که اکثر این مارکیت از امکانات اندک ایمنی و هم‌چنان راهای اضطراری برخورداراند. وی اشاره به سوختن مارکیت تجارتی زدران کرده و گفت که در آن مارکیت بزرگ که در هر منزل اش ده‌ها دکان بود، یک بالن کوچک ضد حریق وجود نداشت.

shopkeeper
پهلوان ضیا یکی از مغازه‌داران کابل

هفته پیش آتش‌سوزی بزرگی در  مارکیت‌ تجارتی زدران در کوته سنگی صورت گرفت که به گفته‌ی مقام‌های شهرداری کابل نزدیک به 20 میلیون دالر ضربه اقتصادی به دکان داران و تاجران وارد شده است.

سال گذشته نیز به دلیل نبود  امکانات ایمنی، در یکی از مزدحم‌ترین نقطه شهر کابل یک ساختمان تجارتی کاملن در آتش سوخت و شعله‌هایش به چند ساختمان دیگر نیز سرایت کرد.

اما عمده ترین نگرانی را از این بابت سرمایه گذاران کوچک دارند. آنها می گویند، بیشتر ساختمان‌ها و مارکیت‌های تجارتی که در بیش از ده تا بیست منزل ساخته شده اند، هیچ‌گونه مسایل ایمی و راه‌های اضطراری در صورت وقوع رویدادی، برای آنها در نظر گرفته نشده است.

on-fire
آتش سوزی ماه قوس سال قبل در کابل

احمد شاه قادری، مدیر یکی از مارکیت‌های تجارتی در شهر کابل می‌گوید که بسیاری از مارکیت‌های تجارتی در کابل مانند مارکیت تجارتی زدران فاقد راه اضطراری است. او می‌گوید که اکثر مال‌های تجارتی مردم بخاطر نبود مسایل ایمینی ضد حریق و راه‌های اضطراری در آتش سوخت. او باور دارد که اگر مارکیت زدران مسایل ایمینی را در نظر می گرفت و راه های خروجی اضطراری می‌داشت و یا هم با وسایل ضد حریق مجهز بود، تاجران می‌توانستند اموال خود را به نوعی از حریق شدن نجات دهند.

بلند منزل‌های جدید با امکانات ایمنی

از سوی هم تاجرانی که مارکیت‌های جدید ساخته اند با توجه به آتش سوزی‌های که در چند سال گذشته در شهر کابل رخ داده، تلاش دارند ساختمان شان را با امکانات ایمنی و ضد حریق مجهز سازند.

fire-extinction
برخی مارکیت‌های کابل با سیستم ایمنی مجهز شده است

حاجی شمس الدین که به تازگی مارکیت جدیدی را در چند متری مارکیت زدران افتتاح کرده است، می‌گوید که مارکیت وی با امکانات جدید ضد حریق و هم چنان مقاومت بالایی در مقابل حادثه‌های طبیعی ساخته شده است.

شمس الدین تاکید می‌کند که اکثر آتش سوزی ها به دلیل بی احتیاطی دکانداران و مغازه داران صورت می‌گیرد؛ اما می پذیرد که در خیلی از بلند منزل‌ها مسایل ایمینی را که ضرورت بسیار جدی است در نظر گرفته نشده است.

او می‌گوید، مارکیت‌اش راه‌های خروجی اضطراری دارد، وسایل ضد حریق جدید در هر گوشه‌اش نصب است و هرکسی در زمان وقوع حادثه مانند آتش سوزی و یا زلزله می تواند به راحتی راه نجات برایش پیدا کند.

Building-owner
حاجی شمس الدین مالکان یکی از مارکیت‌های بزرگ تجارتی در کابل

او می افزاید، آتش سوزی های اخیر به ویژه آتش سوزی چند روز پیش در مارکت زدران به او این مساله را روشن کرده است که باید برای هر مغازه دار، یک بالون ضد حریق فراهم کند.

در فرصتی که پس از سقوط طالبان برای سرمایه داران به وجود آمد، خیلی از آنها با هزینه کردن میلیونها دالر، ساختمان چندین طبقه هرچند در ساحات غیر پلانی ساختند و به باور کارشناسان ساختمان سازی، به دلیل نبود حاکمت قانون و فساد گسترده اداری در نهادهای مانند شهرداری و وزارت شهرسازی، هیچ کدام مکلف به در نظر گرفتن مسایل ایمینی نشده اند.

built
نمایی یکی از مارکیت‌های تجارتی کابل

این مساله را شهرداری کابل نیز تأیید می کند و مقام های این نهاد می افزایند، به دلیل همین مشکلات آنها اکنون مصوبه جدیدی را ساخته اند تا بلندمنزل داران را مجبور کنند، به فکر مسال ایمینی در ساختمان‌های شان باشند.