در شامگاه روز حملۀ خونین بر جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل، ده ها تن از فعالان مدنی، بازماندگان قربانیان این رویداد و معترضانی که جان سالم بردند، به محل رویداد آمدند و به یاد قربانیان این رویداد شمع افروختند.

برای قربانیان اشک ریختند؛ قران تلاوت کردند و با خانواده های قربانیان همدردی و همدلی کردند. برخی از مادران که ظاهرن در این رویداد، فرزندان شان را از دست داده اند، به محل رویداد آمده اند و تلاش دارند بقایای جسد عزیزان شان را دریابند. لحظه های که هیچ کسی اشک هایش را اداره نمی توانست. تاکنون بیش از 80 تن کشته شدند و نزدیک به 250 تن دیگر زخمی شده اند؛ برخی زخمیان وضعیت وخیم دارند.

candle lights (14)
ده ها فعال مدنی و معترضان جنبش روشنایی برای قربانیان شمع افروختند

candle lights (4)

candle lights (15)

candle lights (16)

candle lights (5)

candle lights (3)

candle lights (10)

candle lights (7)

candle lights (2)

candle lights (11)

 

candle lights (9)

candle lights (13)

candle lights (1)

candle lights (12)

قیام نوری و عباس علی جعفری همکاران این گزارش بوده است.