1- آمار دقیق از نفوس مجموعی اسماعیلیان در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس برآوردهای غیررسمی اکثریت اسماعیلیان افغانستان هزاره هستند. یک مجموعه قابل تامل اسماعلیان افغانستان تاجیک تبار نیز می باشند.

2- اسماعیلیان افغانستان تمام دستورات برای پیشبرد امورات دینی و دنیایی شان را از شهزداه کریم آقاخان، امام و پیشوای شان می گیرند. نام اصلی شهزاده کریم آقاخان، شاه کریم الحسینی است که او خود را از تبار علی ابن ابی طالب و همسرش فاطمه الزهرا امام اول شیعیان می داند.

Aga khan Pic
شهزاده آقاخان از نسل مستقیم حضرت امام علی، امام اول شیعیان خوانده می شود

3- جماعت خانه، مکان مذهبی و مقدس اسماعیلیان است. اسماعیلیان افغانستان مناسک مذهبی، دعا و عبادت شان را در مکانی به نام ” جماعت خانه” انجام می دهند. جماعت خانه به لحاظ ارزش مذهبی همان جایگاهی را که ” خانقاه” برای پیروان مذهب اهل سنت و حسینیه” برای پیروان مذهب شیعه اثناعشر/ دوازده امامی دارد، برای اسماعیلیان دارا می باشد.

4- زنان و مردان اسماعیلی مذهب در افغانستان و در سراسر جهان، عبادت شان را به گونۀ مشترک در جماعت خانه ها انجام می دهند.

Ismaili palace
یکی از جماعت خانه های اسماعیلیان در افغانستان

5- بر بنیاد دستورات شهزاده آقاخان، اسماعیلیان افغانستان توجه ویژه به افزایش سطح سواد شان دارد. کمتر اسماعیلی در افغانستان وجود دارد که بی سواد مطلق باشد.

6- انجام کارهای رضاکارانه در میان اسماعیلیان به یک فرهنگ تبدیل شده است. از این رو، صدها تن از جوانان و بزرگان با پوشیدن لباس های مخصوص در جماعت خانه ها فعالیت های داوطلبانه انجام می دهند. البته، برخی اسماعیلیان افغانستان در نهال شانی، پاکی شهر، ارائه خدمات پزشکی و آموزش های مالی-اقتصادی به سایر شهروندان نیز به گونۀ دواطلبانه مشارکت می کنند.

Planting
شماری از داوطلبان اسماعیلی مشغول نهال شانی در شهر کابل

7- زنان اسماعیلی در تمام برنامه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سهم فعال دارند.

8- سطح زندگی اقتصادی اسماعیلیان افغانستان نسبتن خوب است. هیچ آمار رسمی مبنی بر این که اسماعیلی مذهبی در افغانستان گدایی می کند، وجود ندارد.

Event Ismaili
حضور فعال زنان اسماعیلی در برنامه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

9- اسماعیلیان افغانستان روزهای تخت نشینی شهزاده آقاخان که به روز امامت معروف است و روز تولد وی را با برگزاری برنامه های تفریحی در جماعت خانه ها، کمک به فقرا، نذر و قربانی جشن می گیرند.

10- اسماعیلیان افغانستان مانند پیروان مذهب شیعه دوازده امامی، روز میلاد حضرت علی ( ع) امام اول شیعیان جهان را جشن می گیرند.

function
اسماعیلیان افغانستان در یکی از کشورهای غربی یکی از جشن های مذهبی-فرهنگی را تجلیل می کنند

11- شمار زیاد از خانواده های اسماعیلی مذهب افغانستان برای ازدواج دختران شان طویانه، شیربها و دیگر پول های اضافی نمی گیرند. عروسی های اسماعیلیان افغانستان معمولن ساده و به دور از تجملگرایی برگزار می‌شود.

12- بیشتر دختران اسماعیلی مذهب در افغانستان تلاش می کنند تا با یک پسر اسماعیلی مذهب و هم کیش خود عروسی نمایند. هرچند، در سال های اخیر، برخی پسران اسماعیلی با دختران دیگر مذاهب و برخی دختران اسماعیلی با پسران غیراسماعیلی نیز ازدواج کرده اند.

Ismaili Imam
شماری از اسماعیلیان تاجیک در واخان بدخشان

13- اسماعیلیان افغانستان 10 درصد درآمد ماهانۀ شان را که آن را مال واجبات می گویند، به نام امام شان در جماعت خانه می سپارند. این پول، بعدن از طریق افراد مسوول به کریم آقاخان داده می شود. آقاخان این پول را برای پروژه های مختلف بشردوستانه در سراسر جهان برای اسماعیلیان و غیر اسماعیلیان مصرف می کند.

14- شهزاده آقاخان به پیروانش در سراسر جهان دستور داده، هم دیگر پذیری را در میان جامعۀ شان نهادینه سازند. از این رو، اسماعیلیان افغانستان در سال های متمادی در برابر هیچ نظام سیاسی و دیگر اقشار جامعه دست به شورش نزده اند.

Aga khan and Karzai
هم دیگر پذیری از شعارهای بنیادین مذهب اسماعیلی و شهزاده آقاخان پنداشته می شود

15- اسماعیلیان افغانستان به شعرای فارسی زبان نظیر ناصر خسرو بلخی، مولانای بلخی، حافظ شیرازی، سعدی و دیگر شاعران پارسی گو ارادت خاص دارند. مطالعه کتاب های این بزرگان، برای اسماعیلیان افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده است.

16- اسماعیلیان افغانستان مراسم دیگری دارد به نام شب نشینی. معمول است که جمعه شب ها، پسران و دختران با برخی مو سفیدان در یک خانه جمع می شوند. بزرگ سالان در این شب نشینی ها، قصه های بزرگان کیش اسماعیلی، قصه های انبیاء و دیگر قصه های اخلاقی را تعریف می کنند تا جوان‌ترهای این مذهب افراد با اخلاق، صادق و ایماندار به بار آیند.

Ismaili women
شماری از رضاکاران اسماعیلی برای برگزاری یک جشن مذهبی آماده گی می گیرند

17- اسماعیلیان افغانستان هم اکنون در ولایت های کابل، بامیان، بغلان، مزار شریف، میدان وردک، پروان، بدخشان، سمنگان، کندز، تخار و ننگرهار زندگی می کنند. چند صد سال پیش، در ولایت های هرات، قندهار و هلمند نیز اسماعیلیان زندگی می کردند.

Ismaili in remote area
شماری از زنان اسماعیلی در پامیر بدخشان