کافه کتاب به عنوان یک کافه متفاوت در کابل آغاز به کار کرده است. مسولان این کافه بیشتر توجه خود را روی کتاب و کتاب خوانی متمرکز نموده و در عین حال این کافه با بخش های از کتاب تاریخ جهان که در مقواهای بزرگ چاپ شده تزیین گردیده است. این کافه در منطقه کارته سه کابل راه اندازی شده و مکانی برای فرهنگیان می باشد. خبرنامه در گزارش تصویری این کافه را به تصویر کشیده است.

book cafe

cafe reception

struggle for freedom

books in the shelves

library cafe

joy

book shelve

initiative cafe

costumers

music

cafe