عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در پیامی عیدی اش از کارکردهای حکومت سخت شکایت کرده است.

آقای نور که در نوار تصویری پنج دقیقه‌ای اش – خود را والی خطاب کرد نه سرپرست- خطاب به رهبران حکومت کنونی گفت که “کار و هماهنگی شان را با اتحاد به پیش ببرند. نفاق و دودستگی در میان رهبران حکومت دیگر بس است.”

برنامۀ برای نجات افغانستان

سرپرست ولایت بلخ در این نوار تصویری تصریح کرد که یک ماه پس از عید فطر، با برنامه‌ای ملی و فراگیر برای نجات افغانستان از وضعیت کنونی آستین برخواهد زد.

او گفته است که” از آدرس سیاسی خود به مردم خود اطمینان می دهم که تا یک ماه بعد از عید سعید فطر، با متحدان، هم فکران، تمام بزرگان، همکاران و هم تیمی‌های خود یک‌جا، در راه پیدا کردن یک راه حل مناسب برای نجات ملت از این وضعیت؛ کارهای را انجام خواهیم داد و برنامه های را روی دست خواهیم گرفت. برنامه‌های ما ملی خواهد بود تا این کشور را از این وضعیت نجات دهد.”

باید صبر کرد و دید که این برنامه و راه حل چه است و چگونه رنگ و رخی خواهد داشت؛ اما قدر مسلم این است که این شب و روز زمزمه‌ها برای پایان بخشیدن به مشروعیت حکومت، بیش از هر زمانی دیگر افزایش یافته است. چندی پیش آقای نور گفته که حکومت وحدت ملی مشروعیت دو ساله دارد.

governer
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ

همین تازگی‌ها عمر داوود زی، وزیر داخلۀ پیشین و از چهره های نزدیک به حامد کرزی، رییس جمهور پیشین نیز گفته بود که تا سه ماه دیگر حکومت وحدت ملی مشروعیت اش را از دست می دهد.

هرچند، جان کری، وزیر خارجۀ امریکا که بنیان‌گذار اصلی حکومت کنونی پنداشته می شود، گفته است که تفاهم نامه‌ای حکومت وحدت ملی میان داکتر غنی و داکتر عبدالله برای پنج سال مدت ریاست جمهوری که در قانون اساسی تسجیل شده است اعتبار دارد.

پیامی به مخالفان سیاسی

آقای نور در این نوار تصویری اش پیام روشن دیگر به مخالفان سیاسی‌اش دارد.

او تاکید کرده است که از این پس به هیچ کسی به بهانۀ اعتراضات مدنی اجازه نخواهد داد تا امنیت بلخ را اخلال کند و آرامش مردم را بر هم زند. سرپرست ولایت بلخ تصریح کرد که “از موقف حکومتی ام به مردم عزیزم اطمینان می‌دهم، به هر قیمتی که تمام شود، ما امنیت و مصوونیت بلخ را حفظ می‌کنیم. با تمام وجود از این ولایت حراست خواهیم کرد.”

Ata mohd Noor
عطا محمد نور، سرپرست بلخ می گوید برای امنیت بلخ هر قیمتی را می پردازد

او در ادامه تاکید کرده است که “با تمام شدت می‌گویم، پس از این به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که با استفاده از فعالیت‌های مدنی دروغین، باعث اخلال امنیت بلخ شوند و خواب را از چشمان مردم بلخ بگیرند. از این پس به این افراد اجازه چنین فعالیت‌ها داده نخواهد شد.”

اخیرن، شماری از شهروندان بلخ در برابر آنچه که تبعیض سیستماتیک در ادارات بلخ خوانده می‌شد، علیه آقای نور، سرپرست ولایت بلخ دست به اعتراضات زدند و خواهان عدالت در تعیینات در ادارات دولتی بلخ شدند.  گفته می شود اعتراضات از سوی افراد جمعه خان همدرد، از مخالفان سیاسی آقای نور در شمال و جنرال دوستم رقیب سیاسی دیرینه‌ای او راه اندازی شده بود.

Balkh
اعتراضات هواداران جنرال دوستم و جمعه خان همدرد، از چهره های نزدیک به رییس جمهور غنی در بلخ

با این حال، این نخستین بار نیست که ساز شکر رنجی‌ها و نارضایتی‌ها از زبان چهره‌های بلندپایۀ حکومت وحدت ملی شنیده می‌شود. اخیرن، جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، از نحوۀ تعیینات حکومت وحدت ملی سخت انتقاد کرد و گفت که ازبیک‌ها اندک سهمی از حکومت وحدت ملی برده اند.

گفته های عطا محمد نور و جنرال دوستم، در شب و روزهای مطرح می‌شود که حکومت افغانستان خود را برای ارایه پیشنهادات و اعلام دستاوردهایش برای نشست امنیتی وارساو آماده می‌سازد. باور ها این است که چنین اظهاراتی می‌تواند سایه‌ای سنگینی بر حضور کابل در وارساو بیاندازد.

Pres and CEO
سران حکومت برای شرکت در نشست وارساو آماده می شوند