جمعه خان کوشا، فارغ التحصیل یکی از دانشگاهای خصوصی افغانستان، در یک اقدام کم‌سابقه، اسناد تحصیلی و تعلیمی اش را به آتش کشیده است.

او می‌گوید که سال قبل از  رشته‌ی اقتصاد از یکی از دانشگاه خصوصی فارغ شده است. کوشا از سال قبل تا کنون بیشتر از 30 بار در اداره‌های دولتی و خصوصی درخواست کار داده و فرم پر کرده است، اما به دلیل نداشتن شناخت در این اداره‌ها ، در هیچ پستی نتوانسته است راه پیدا کند، حتی در بست‌های پنج و شش. او در گفتگو با خبرنامه گفت که توصیه ام برای جوانان دیگر این است که اگر می‌خواهند صاحب کسب و کار شوند، 16 سال وقت شان را صرف درس و تحصیل نکنند.

کوشا در حساب فیسبوکی اش بعد از آتش زدن اسنادش این متن را نوشت:

Juma khan

خبرنامه در ادامه، زندگی جمعه خان را به تصویر کشیده است.

Juma khan
مسیر منتهی به اتاق جمعه خان

 

Juma khan
نمای از دیوار اتاق جمعه خان، یکی از هم‌اتاقی‌های وی دانشجوی رشته طب می‌باشد

 

Juma khan
برادر و پسر کاکای جمعه خان نیز در اتاق با او زندگی می‌کنند

 

Juma khan
نمای از آشپزخانه اتاق کوشا

 

 

Juma khan Kosha
کوشا می‌گوید، زمان که استخدام در اداره‌ها به اساس روابط باشد پس اسناد تحصیلی در افغانستان معنی ندارد.

 

Juma khan Kosha
مکان که کوشا سندهای تحصیلی و تعلیمی اش را به آتش کشیده است

 

Juma khan Kosha
جمعه خان کوشا در یک اتاق کرایی در غرب کابل زندگی می‌کند

 

Juma khan Kosha
کرایه اتاق جمعه خان ماهانه 5 هزار افغانی است و به گفته وی مصارف اتاق او به دلیل نداشتن شغل، برایش گزاف است

 

Juma khan
جمعه خان سه برادر و سه خواهر دارد که از جمله یک خواهر و سه برادر او مصروف تعلیم و تحصیل می‌باشد و هزینه تحصیل همه‌ی آنان به دوش پدر دهقان است.

 

Juma khan Kosha
جمعه خان در اتاقی با پنج تن دیگر از دوستانش یک جا زندگی می‌کند

 

Juma khan Kosha
هزینه ماهانه او و برادر محصل اش بیشتر از 7 هزار افغانی می‌شود

 

Juma khan Kosha
کوشا می‌گوید به اقدام بعدی هم فکر می کند.

علی شیرشهیر همکار این گزارش بوده است