مجلس نمایندگان افغانستان به نامزدان وزارت‌های دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی این کشور رای اعتماد داد.

معصوم استانکزی با 161 رای و عبدالله خان حبیبی با 167 رای به عنوان رییس عمومی امنیت ملی و وزیر دفاع افغانستان رای اعتماد گرفتند.

رییس جمهور افغانستان حدود دو ماه قبل این دو مقام را در پست‌های وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی منصوب کرده بود.

انتظار می‌رفت آقای استانکزی که پیش از این سرپرست وزارت دفاع افغانستان بود و عبدالله خان حبیبی که سابقه خدمت در وزارت دفاع افغانستان را به عنوان یکی از مقامات بلندپایه آن وزارت داشته، امروز رای اعتماد مجلس را به دست آورند.

Parliament
مجلس نمایندگان افغانستان

پیش از این رحمت الله نبیل رییس عمومی امنیت ملی و معصوم استانکزی به عنوان سرپرست وزارت دفاع افغانستان در این مقام ها کار می‌کردند.

در اولین واکنش‌ها به رای اعتماد مجلس نمایندگان به نامزدان دو نهاد کلیدی امنیتی حکومت افغانستان، ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که رییس جمهور این اقدام مجلس نمایندگان را ستایش می‌کند و آن را نشان از احترام به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می‌داند.  دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی این کشور نیز از دادن رای اعتماد مجلس استقبال کرده و سپاس گذاری نموده است.

آقای عبدالله در تویتی که با امضای خودش (ای ای) در تویتر شخصی او منتشر شده نوشته است که ” من می‌خواهم از پارلمان به خاطر دادن رای اعتماد به وزیر دفاع، رییس عمومی امنیت ملی و عضو دادگاه عالی افغانستان سپاس گذاری نمایم.”

غایب بزرگ

از آغاز حکومت وحدت ملی افغانستان تا امروز، وزارت دفاع این کشور همواره توسط سرپرست اداره می‌شد. برای مدت طولانی، رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی نامزدان مشخصی به توافق نمی‌رسیدند. پس از آن که توافق رییس جمهور و رییس اجرایی افغانستان روی نامزدان وزارت دفاع این کشور حاصل شد، مجلس نمایندگان افغانستان به این نامزدان رای اعتماد نمی‌داد.

Parliament
عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع جدید افغانستان

معصوم استانکزی برای نزدیک به یک سال به عنوان سرپرست وزارت دفاع افغانستان کار کرد که در این مدت اصلاحات جدی را نیز در این وزارت به میان آورد.

آقای استانکزی توانست تغییراتی را در مقام‌های ارشد وزارت دفاع افغانستان به میان آورد و تا معاونیت‌های این وزرات نیز افراد جدید را بگمارد.

صلح و جنگ

در این میان با وجود که وزیر دفاع جدید افغانستان به عنوان یکی از جنرالان نظامی این کشور از درون ساختار وزارت دفاع برگزیده شده، اما معصوم استانکزی به عنوان رییس عمومی امنیت ملی افغانستان دارای سابقه طولانی فعالیت در نظام سیاسی جدید این کشور است.

آقای استانکزی در آغاز حکومت های پس از طالبان برای مدتی در راس وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این کشور کار می‌کرد.

او پس از آن در حکومت دوم حامد کرزی رییس جمهور پشین افغانستان به عنوان رییس دارالانشای شورای عالی صلح این کشور کار کرد.

آقای استانکزی مسولیت مستقیم اجرای برنامه‌های بزرگ مصالحه را در زمان زمام‌داری حامد کرزی رییس جمهور پشین افغانستان برعهده داشت.

Parliament
معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی افغانستان

در حکومت وحدت ملی، معصوم استانکزی به عنوان سرپرست وزارت دفاع افغانستان و اکنون به عنوان رییس عمومی امنیت ملی این کشور کار کرده است.

با این حال، انتظار می‌رود با رای اعتماد مجلس به این دو نامزد نهادهای کلیدی افغانستان وضعیت امنیتی نیز بهبود یابد.

با توجه به این که رویکرد جدید حکومت وحدت ملی و رییس جمهور افغانستان جنگ با طالبان می‌باشد، گمان می رود رهبری جدید امنیتی در وزارت های دفاع و امنیت ملی افغانستان بتواند در تشدید فشارها بر شورشیان در سراسر افغانستان با جدیت بیشتر عمل نماید.