چشمه دوغ در شمالی کابل واقع شده است. این منطقه که مشهور به چشمه دوغ است در پخت و پز بولانی و داشتن چکه و دوغ با کیفیت و خوش طعم مشهور می باشد. خبرنامه در گزارشی تصویری این بازار را روایت کرده است.

chashme dogh
چشمه دوغ شمالی؛ نمای از دهنه بیلر دوغ. در این بیلر دوغ سرد، نعنا و نمک یک جا شده و دوغ ویژه را می سازند.

 

chashme dogh
چشمه دوغ شمالی؛ دوغ فروش در حال پرکردن بوتل دوغ

 

chashme dogh
چشمه دوغ شمالی؛ دوغ این منطقه خریداران زیادی در این فصل سال در میان کابلیان دارد

 

chashme dogh
چشمه دوغ شمالی؛ نمای از ساخت بولانی

 

chashme dogh
چشمه دوغ شمالی؛ بولانی در حال پخت

 

chashme dogh
چشمه دوغ شمالی؛ نمای دیگری از پخت و پز بولانی

 

chashme dogh
چشمه دوغ شمالی؛ نمای از پخت و پز بولانی در این منطقه

 

chashme dogh
چشمه دوغ شمالی؛ یکی از فروشندگان دوغ و بولانی در این منطقه در حال پخت بولانی

 

chashme dogh
چشمه دوغ شمالی؛ نمای از فروشگاهی که بولانی، دوغ و چکه مخصوص شمالی را می فروشد